vô vàn dự án nhà ở vi phạm quy hoạch, phê duyệt giá đất, tỉnh Hải Dương sẽ xử lý ra sao?

Chia sẻ tin này:

Qua thanh tra 16 dự án nhà ở Bất động sản địa ốc Bất động sản Bất động sản Bất động sản địa ốc Bất động sản địa ốc BĐS BĐS địa ốc địa ốc BĐS nhà ở địa ốc nhà ở địa ốc nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở Bất động sản nhà ở sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót liên quan đến công tác quy hoạch, phê duyệt giá đất, trình tự đầu tư…

Ảnh minh hoạ

Thanh tra Chính phủ vừa có thông tin Kết luận thanh tra trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai GĐ 2016-2020.

Kết luận chỉ rõ, qua thanh tra 16 dự án sử dụng đất (bao gồm cả dự án đối ứng trong dự án BT), Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch như: thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có tính năng sử dụng đất còn chưa phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch, có kế hoạch sử dụng đất (sau đó được cập nhật, điều chỉnh); quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp có lô đất y tế chưa thích hợp chức năng sử dụng đất khu công nghiệp; khi phê duyệt quy hoạch xây, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản.

Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng dựng dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư, dịch vụ thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang có chất lượng quy hoạch chi tiết xây dự án còn bất cập, phải điều chỉnh nhiều lần, nội dung điều chỉnh manh mún. Việc lập, thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh chậm, kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư thi công.

Dự án Khu dân cư Đại An II phường Tứ Minh, TP. Hải Dương việc triển khai công việc về lập quy hoạch kéo dài, điều chỉnh cơ cấu, ranh giới cho thuê đất nhưng chưa kịp thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi đất theo chuẩn mực, dẫn đến chậm chọn lựa chủ đầu tư…

13/16 dự án chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất gây ra diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất tại các hồ sơ, tài liệu, chậm thu, nộp tiền bảo vệ, cải cách và cải tiến và phát triển đất trồng lúa. Trong đó, 4 dự án đã được giao đất trên một năm nhưng nhưng nhưng nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất.

Trong đó có 4 dự án đã được giao đất trên 1 năm nhưng vẫn chưa phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: Dự án Khu đô thị Đại Sơn tại phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang; Dự án Khu dân cư, dịch vụ, thương mại phía Bắc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn; Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế giá trị tăng lên (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển giả định để tính tiền sử dụng đất theo biện pháp thặng dư, làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đổi một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính.

Các dự án này còn không thực hiện các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất dẫn đến không xác định và thu hồi tiền thuê đất kịp thời, trong đó, có dự án xác định tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất hoặc bàn giao đất thực tế.

Cũng theo kết luận, 4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trình tự, thủ tục như: thực hiện đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo HĐND tỉnh Hải Dương thông qua danh mục dự án có sử dụng đất cần chọn lựa nhà đầu tư, thu hồi đất để thực hiện dự án lúc chưa đầy đủ trình tự thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo chuẩn mực; chậm hoặc chưa làm thủ tục giao đất, bàn giao đất trên thực địa cho Chủ đầu tư khi đã giải phóng mặt bằng xong; chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

4/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm về trật tự xây dựng như: Chủ đầu tư dự án tổ chức thi công khi chưa được cấp phép xây dựng; không thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc đóng cửa mỏ tại khu vực dự án.

“Để xảy ra hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dụng, quản lý sử dụng đất đai nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phụ trách lĩnh vực GĐ 2016–2020 và thời kỳ có liên quan; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phụ trách lĩnh vực giai đoạn 2016-2020 và thời kỳ có liên quan”, Kết luận thanh tra nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là trên 110,3 tỉ đồng ở hàng loạt dự án.

Đối với các dự án đất đai, UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm rà soát, thu hồi bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với tổng số tiền tạm tính là 50,1 tỉ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức rà soát các nội dung xử lý về kinh tế theo Kết luận thanh tra để xác định chính xác số tiền theo chuẩn mực của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của Đoàn thanh tra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, từ đó xác định bề ngoài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/hang-loat-du-an-vi-pham-quy-hoach-phe-duyet-gia-dat-tinh-hai-duong-se-xu-ly-ra-sao-120361.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm