vì sao nhiều địa phương tại Lâm Đồng bất ngờ tạm dừng giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất?

Chia sẻ tin này:

trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt lên có có có có kế hoạch sử dụng đất năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương và Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Ảnh minh họa

Ngày 18/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông phát đi Công văn số 1522/Ủy ban nhân dân-ĐC về sự việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông cho biết thêm, ngày 07/7/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lựa chọn số 1329/QĐ-Ủy ban nhân dân phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Do đó quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đam Rông được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại chọn lọc số 1406/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 27/6/2019 hiện nay đã hết hiệu lực thi hành.

Để triển khai thực hiện các chỉ tiêu của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được ban hành tại lựa chọn số 1329/QĐ-Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nói trên đang xem xét thẩm định, phê duyệt theo quy định.

chính vì như thế, trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện tạm ngưng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Đam Rông.

Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn vị giải thích khẩn trương liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để tiếp tục triển khai thực hiện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đam Rông phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện giải đáp cho tổ chức, cá nhân liên quan hiểu, thực hiện.

Tương tự huyện Đam Rông, ngày 17/7 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương cũng đã phát đi Công văn số 1326/UBND-TNMT về sự tạm ngưng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện.

UBND huyện Đơn Dương cho biết, hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đơn Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại chọn lựa số 1375/QĐ-UBND ngày 17/7/2023. tuy vậy kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đơn Dương chưa được UBND tỉnh phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ thực tiễn nói trên, UBND huyện Đơn Dương tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện kể từ ngày 17/7/2023.

Đối với những hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở đã tiếp nhận trước ngày 17/7/2023 nhưng chưa ban hành lựa chọn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển vị trí đất ở thì ban hành thông báo hoàn trả hồ sơ cho chủ sử dụng đất.

UBND huyện Đơn Dương cho thấy thêm, việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở sẽ được thực hiện sau lúc UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đơn Dương.

UBND huyện Đơn Dương đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện thông tin cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện lúc liên hệ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục chuyển vị trí đất ở và dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở cho đến khi UBND huyện có thông báo tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/vi-sao-nhieu-dia-phuong-tai-lam-dong-bat-ngo-tam-dung-giai-quyet-ho-so-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-121357.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm