Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn giao các phòng, ban xem xét đề nghị của người dân vụ hủy kết quả 70 lô đất

Chia sẻ tin này:

Bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 70 lô đất ở tại dự án BĐS địa ốc địa ốc địa ốc BĐS bất động sản địa ốc nhà ở Khu dân cư Nam Điện An, 14 người dân đã đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) trả lại toàn bộ số tiền đặt trước.

Bị hủy kết quả trúng đấu giá do chậm nộp tiền sử dụng đất

Dự án Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao đất cho Ban quản lý dự án Đầu tư thi công dựng thị xã để đầu tư xây hạ tầng và khai thác quỹ đất với tổng diện tích là 50.779,6m2. Trong đó diện tích đất ở phân lô tại dự án là 25.835m2, tương đương với 174 lô đất.

Ban quản lý dự án này đã thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) đối với 130 lô đất, tương ứng diện tích 20.229m2.

Theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án được công nhận tại lựa chọn số 7866/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thì có 114 lô trúng đấu giá, tương ứng diện tích 15.951 m2.

Các lô đất này có tổng giá trúng đấu giá dao động 293 tỉ đồng, chênh lệch dao động 70 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Căn cứ kết quả đấu giá nêu trên, Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên ban hành các thông báo nộp tiền về tiền sử dụng đất cho những người trúng đấu giá.

Qua đối chiếu số liệu nộp tiền sử dụng đất thì có 43 lô đã nộp tiền đúng thời hạn, 71 lô nộp chậm quá thời hạn 30 ngày.

Ngay sau đó, người trúng đấu giá mong muốn Ủy ban nhân dân thị xã tham khảo không hủy kết quả trúng đấu giá (do chậm nộp tiền), đồng thời tạo điều kiện để người trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

tuy thế, do chuẩn mực về sự xử lý hủy kết quả trúng đấu giá và xử lý chậm nộp theo thông báo nộp tiền còn chưa thống nhất nên Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế Quảng Nam và các sở, ngành liên quan xem xét trợ giúp địa phương xử lý kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô nêu trên đảm bảo đúng chuẩn mực.

Ngày 19/6 vừa mới rồi Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã ban hành chọn lọc số 3254/QĐ-Ủy ban nhân dân về sự hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn công nhận tại chọn lựa số 7866/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 08/8/2022.

Việc hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất là do người trúng đấu giá quyền sử dụng đất chậm nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời gian chuẩn mực.

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên căn cứ vào các chuẩn mực hiện hành thực hiện hủy các thông báo nộp tiền đối với các cá nhân bị hủy chọn lựa công nhận kết quả trúng đấu giá.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn trả lại số tiền của người bị hủy chọn lựa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp (chưa bao gồm khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc).

Người dân kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn trả lại toàn bộ số tiền đặt trước đối với 70 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Người dân đòi lại toàn bộ số tiền đặt trước

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn hủy kết quả trúng đấu giá đối với các lô đất ở nêu trên, 14 người dân đã có đơn thư gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đề nghị hoàn trả toàn bộ hơn 26 tỷ đồng số tiền đặt trước đã nộp khi tham dự đấu giá đất.

Trong đơn thư, nhóm người dân này cho biết thêm thêm họ là các cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, phường Điện An và phường Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn).

Theo người dân, tháng 3/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) ban hành chọn lọc số 1257 /QĐ-Ủy ban nhân dân về sự việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 70 lô đất của nhóm người dân nói trên bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Tại lựa chọn nói trên, người tham dự đấu giá được hoàn trả lại số tiền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ đã nộp của 70 lô đất. Riêng đối với số tiền đặt trước khoảng 26,8 tỷ đồng được nộp vào ngân sách nhà nước.

Nhóm người dân này cho rằng, khi tham dự đợt đấu giá đất này họ tiêu tốn thời gian và chịu chi phí lãi vay lớn nên nguyện vọng của người dân là muốn nhận lại số tiền đặt trước này.

Đến này ngày 19/6 vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn đã ban hành lựa chọn hủy công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn công nhận tại ngày 08/8/2022.

chọn lựa này đã thay thế lựa chọn số 1257/QĐ-UBND mà UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành trước đó vào tháng 3/2023.

“tuy vậy, khoản 1, Điều 2 chọn lựa số 3254 lại quy tắc chung chung, (Phòng Tài chính – có kế hoạch tham mưu UBND thị xã xử lý số tiền đặt trước theo đúng quy định), chứ không nêu rõ giải pháp xử lý số tiền đặt trước/đặt cọc mà chúng tôi đã nộp’’, người dân cho thấy trong đơn.

Từ thực tiễn nói trên, nhóm người dân này đề nghị UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan có liên quan ban hành quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền đặt trước đối với 70 lô đất nói trên.

UBND thị xã Điện Bàn đã có văn bản cho biết đã nhận được đơn của ông Nguyễn Anh Tú và một số công dân trúng đấu giá Khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện. Nội dung đơn, người dân đề nghị hoàn trả toàn bộ số tiền đặt trước đối với 70 lô đất của 14 người dân đã nộp liên quan đến việc tham gia đấu giá đất tại Khu dân cư Nam Điện An.

Sau khi xem nội dung đơn, UBND thị xã Điện Bàn giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên, BQL dự án Đầu tư xây dựng thị xã và đơn vị liên quan xem xét, kiểm tra và tham mưu UBND thị xã giải quyết, replay đơn công dân theo đúng quy định.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/ubnd-thi-xa-dien-ban-giao-cac-phong-ban-xem-xet-de-nghi-cua-nguoi-dan-vu-huy-ket-qua-70-lo-dat-121958.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm