UBND TP.HCM đề nghị không đùn đẩy trách nhiệm khi gỡ vướng các dự án

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có chỉ đạo về sự tháo gỡ và xúc tiến thị trường BĐS cải cách và cách tân và phát triển an ninh, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân TP Q.Thủ Đức và các quận, huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các công việc phối hợp, rà soát có ý kiến thẩm định đối với các dự án BĐS BĐS nhà ở nhà ở BĐS địa ốc BĐS nhà ở Bất động sản trên địa bàn thành phố. Cần có chính kiến khẳng định việc thống nhất hay không thống nhất đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của cơ quan.

Đồng thời, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây gặp khó hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án địa ốc trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây gặp khó hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án nhà ở trên địa bàn.

Mặt khác, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, chỉ dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những gặp khó, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc. Kiên quyết xử lý thực trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, BĐS.

Ủy ban nhân dân thành phố còn giao các sở, ngành chủ động làm việc trực tiếp với từng cty, từng dự án có vướng mắc theo danh sách do Hiệp hội Bất động sản thành phố chuyển đến hoặc dự án triển khai chậm để xác định rõ các lý do, kịp thời tháo gỡ ngay các trở ngại, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ gặp khó vướng mắc về pháp lý của các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường; nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở thi công rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường… để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tham mưu UBND TP xây dựng có kế hoạch cải tiến và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh đến năm 2030 để triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Công bố, công khai, minh bạch, kịp thời các thông tin về hoạt động sàn giao dịch bất động sản, về nhà ở thương mại đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong mai sau và dự án được phép chuyển nhượng.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu việc lập, trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường, đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất cụ thể, báo cáo UBND TP để kịp thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy công việc để giải quyết, tháo gỡ; báo cáo kết quả cho UBND TP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ quý 3/2023.

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND TP ban hành kịp thời các văn bản hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong các công việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/ubnd-thành phố Hồ Chí Minh-yeu-cau-khong-dun-day-trach-nhiem-khi-go-vuong-cac-du-an-bat-dong-san-122256.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm