từ thời điểm ngày 4.7, các huyện tại Hà Nội được duyệt giá khởi điểm đấu giá

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chọn lọc về sự ủy quyền các nội dung thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chọn lựa thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và chọn lựa giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được UBND thành phố ủy quyền và theo chuẩn mực của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được ủy quyền tại chọn lựa này.

UBND cấp huyện có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền…

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày chọn lựa có hiệu lực thi hành, tức ngày 4.7.2023 đến hết ngày 30.6.2025.

UBND thành phố cũng tiếp tục ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng thuộc đô thị, đầu mối cơ sở giao thông, khu dân cư tập trung có hiệu quả thế, khả năng sinh lợi.

Thời hạn uỷ quyền từ thời điểm ngày 1.2.2025 đến hết ngày 30.6.2025.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/tu-ngay-47-cac-huyen-tai-ha-noi-duoc-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-121017.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm