từ ngày 20.6, địa phương được chọn lựa phân lô bán nền, Chưa hẳn xin ý kiến Bộ xây dựng?

Chia sẻ tin này:

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư cải cách và phát triển đô thị với một số điểm mới.

Ảnh minh hoạ

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 theo hướng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn mực cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới bề ngoài phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án nhà ở địa ốc nhà ở Bất động sản đã được phê duyệt, đáp ứng các chuẩn mực pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định sau:

Dự án thích hợp với các cấp độ quy hoạch đô thị; đã hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư được duyệt; việc xây nhà ở phải bảo đảm tuân thủ nội dung và tiến độ dự án được duyệt;

Không thuộc khu vực có yêu cầu cao quản lý về kiến trúc phong cảnh, mặt đường các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường phong cảnh chính trong đô thị, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch đô thị, chương trình cải tiến và phát triển đô thị từng đô thị, quy chế quản lchủ kiến trúc được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, hạ tầng, đô thị để chuẩn mực cụ thể khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hiện tượng phân lô, bán nền cho người dân được tự xây dựng nhà ở.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ngày 20.6.2023.

trong lúc đó, tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP chuẩn mực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn mực cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, Sau thời điểm có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/tu-ngay-206-dia-phuong-duoc-quyet-dinh-phan-lo-ban-nen-khong-phai-xin-y-kien-bo-xay-dung-120720.html
Chia sẻ tin này: