từ một/9, ngân hàng không được cho mượn để thanh toán tiền góp vốn đầu tư dự án không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Chia sẻ tin này:

Thông tư 06/2023/TT-NHNN sẽ có hiệu lực từ là 1/9/2023 chuẩn mực tổ chức tín dụng chớ nên phép cho vay để thanh toán tiền góp vốn để thực hiện dự án nhà ở địa ốc địa ốc nhà ở nhà ở đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng chọn lọc cho vay.

Ảnh minh hoạ.

Mục tiêu của Thông tư 06 là nhằm kiểm soát sử dụng vốn đúng mục đích, giảm các rủi ro về xử lý tài sản đảm bảo. Việc góp vốn bằng cách mua cổ phần hoặc rót vào những dự án chưa đủ điều kiện pháp lý là nhu cầu vốn khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn, không có cơ sở để đánh giá liên tiếp tình hình tài chính, hoạt động, khả năng trả nợ của bên nhận vốn góp.

bởi thế, đối với cty Bất động sản, từ 1/9/2023, dự án của công ty phải đủ điều kiện đưa vào kinh doanh mới được vay vốn.

Đánh giá về tác động của chuẩn mực mới này, công ty Chứng khoán VnDirect cho biết, hiện tại chuẩn mực dự án đủ điều kiện công bố mới được vay vốn, trong khi công ty cần thi công hoàn tất hạ tầng cơ sở trước, đủ điều kiện hạ tầng cơ sở mới được công bố. Khi dự án đủ điều kiện công bố và đã cải cách và phát triển hoàn tất hạ tầng cơ sở thì nguồn vốn vay tín dụng không còn quá thiết yếu đối với cty phát triển Bất động sản nữa vì cty đã có thể mở bán và huy động từ người mua nhà. Do đó, việc Thông tư 06 được ban hành sẽ dẫn đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng đối với doanh nghiệp Bất động sản sẽ trở nên khó hơn.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/tu-19-ngan-hang-khong-duoc-cho-vay-de-thanh-toan-tien-gop-von-dau-tu-du-an-khong-du-dieu-kien-dua-vao-kinh-doanh-121800.html
Chia sẻ tin này: