TP.HCM đề nghị rà soát 25 doanh nghiệp thành lập sàn giao dịch Bất động sản

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo về tăng tốc thực hiện công tác phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Sàn giao dịch Bất động sản trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP giao Sở có có có kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở xây rà soát, thông báo liên quan đến 25 công ty thành lập sàn giao dịch Bất động sản do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Chủ trì, phối hợp với Sở xây dựng dựng dựng tăng tốc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của công ty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo chuẩn mực.

Sở dĩ có chỉ đạo này bởi hiện nay có trường hợp cty kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản thông báo giải thể cty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc gửi tin tức đóng mã số thuế doanh nghiệp trên trang thông báo điện tử của Tổng cục Thuế nhưng không gửi thông báo đến Sở xây.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Công thương, Sở thông tin và Truyền thông, Sở văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, thực hiện dịch vụ môi giới Bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, tại trung tâm mua sắm, siêu thị, Trung tâm tổ chức sự kiện, trên môi trường mạng thông tin điện tử, theo chuẩn mực.

TP.HCM kiểm tra các sàn giao dịch, siết hoạt động môi giới Bất động sản.

Sở xây được giao tiếp tục nghiên cứu kỹ, tham mưu Ủy ban nhân dân TP.HCM góp ý sửa đổi, bổ sung quy định đối với Sàn giao dịch Bất động sản trong dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (Sửa đổi).

Sở xây phải rà soát, báo cáo và đề xuất nội dung cụ thể, để tham mưu Ủy ban nhân dân TP triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về thi công, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, xây dựng Cẩm nang về một số nội dung cần lưu ý lúc thực hiện mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành về sau, BĐS hình thành trong tương lai, Bất động sản.

Đồng thời, có văn bản kiến nghị Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ thi công trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, quản lý Điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định.

Rà soát, cập nhật, tổng hợp thiếu thốn, vướng mắc trong các công việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động của Doanh nghiệp thành lập Sàn giao dịch bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP; trên cơ sở đó, tham mưu kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ dẫn thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/TP.HCM-yeu-cau-ra-soat-25-doanh-nghiep-thanh-lap-san-giao-dich-bat-dong-san-122610.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm