Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các Bộ, UBND tỉnh thực hiện quyết liệt các cách thức cách tân và phát triển thị trường BĐS

Chia sẻ tin này:

Để tiếp tục xúc tiến thị trường địa ốc cải tiến và cách tân và phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần đẩy mạnh cải tiến và trở nên tân tiến kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 đề nghị:

Bộ trưởng Bộ xây dựng: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội đã đi vào hoạt động dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội tham khảo, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 bảo đảm khả thi, kịp thời tháo gỡ các gặp khó, vướng mắc, xúc tiến cải tiến và phát triển thị trường địa ốc công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh và bền vững; Khẩn trương xây dựng, hoàn thành dự thảo các văn bản quy tắc chi tiết, chỉ dẫn thi hành các Luật, nhất là quy tắc về trình tự, thủ tục triển khai các dự án nhà ở địa ốc Bất động sản Bất động sản nhà ở BĐS BĐS BĐS BĐS nhà ở BĐS nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở BĐS nhà ở địa ốc BĐS nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các Luật, tránh dao động trống pháp lý.

Phát huy vai trò, trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động Tổ Công tác quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, kịp thời chỉ dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa; Kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hiện hữu cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giảm xuống thủ tục hành chính, loại bỏ các rào cản, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở trên cả nước.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp GĐ 2021-2030”, trong đó cần xây dựng có kế hoạch triển khai cụ thể việc đầu tư thi công nhà ở xã hội theo từng năm từ nay đến năm 2030 phù hợp với đề nghị, điều kiện của từng địa phương, định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo đúng chuẩn mực pháp luật; Thực hiện nghiêm chuẩn mực dành quỹ đất làm nhà ở xã hội và bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam: Chỉ đạo các bank thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho mượn tín dụng với lĩnh vực bất động sản; Có cách thức thích hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất; Tiếp tục rà soát giảm thiểu Bên cạnh đó các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém để công ty, dự án và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Có chính sách khuyến mại tín dụng đặc biệt dành cho các dự án khả thi, tiến độ triển khai nhanh, tạo động lực cho tăng tốc và thúc đẩy thị trường địa ốc.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ thi công rà soát kỹ các thủ tục điều kiện cho vay dễ dàng thông thoáng, kiểm soát được và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Chỉ đạo các ngân hàng Thương mại khẩn trương giải đáp các thủ tục vay vốn tín dụng đối với các dự án đã được công bố đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đối với cả chủ đầu tư và người cần mua nhà của chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương hiện hữu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 chuẩn mực giải pháp định giá đất trong tháng 10 năm 2023.

Tiếp tục đầu tư công sức, phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đồng bộ với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Kịp thời giải đáp các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhất là ở cấp huyện; Đề xuất xử lý tháo gỡ gặp khó cho thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý đối với những vấn đề tạo nên, vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Khẩn trương hiện hữu việc lập, điều chỉnh, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, nhất là lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch kịp thời, hiệu quả, triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội từng năm từ nay đến năm 2030 theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án; Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ xây để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, thống kê số lượng các dự án nhà ở đang triển khai trên địa bàn; Tích cực phân loại các dự án đang gặp gặp khó, vướng mắc; Tích cực chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các lý do, kịp thời tháo gỡ ngay các gặp khó, vướng mắc thuộc thẩm quyền; Tổng hợp các thiếu thốn vướng mắc vượt thẩm quyền gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn kịp thời, hiệu quả.

Đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án địa ốc đồng bộ, tiên tiến, trong đó lưu ý bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Công bố công khai Danh mục dự án phải chọn lựa chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông báo, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư 1 cách công khai, minh bạch.

Chỉ đạo các cơ quan tính năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, giao đất, xác định giá đất, sớm triển khai thực hiện các dự án bất động sản, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Kiên quyết không để thực trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. Xem xét, lựa chọn giá đất theo thẩm quyền, đúng chuẩn mực của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc, phối hợp thực hiện đồng bộ các chính sách, nhiệm vụ, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhất là các khó khăn vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn. Việc thực hiện đồng bộ các phương pháp này đã có hiệu quả, tạo được những chuyển biến tích cực, nhất là việc giảm lãi suất cho vay và tín dụng cho bất động sản. từ đầu năm 2023 đến nay, đã có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được bắt đầu thực hiện với tổng số khoảng 19.853 căn, đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng.

cùng với những kết quả đã đạt được, vẫn còn đó những khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thị trường vốn, thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền, nhất là tiếp cận tín dụng cho bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-cac-bo-UBND-tinh-thuc-hien-quyet-liet-cac-giai-phap-phat-trien-thi-truong-bat-dong-san-124074.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm