Thái Nguyên có thêm cụm công nghiệp hơn 500 tỷ đồng

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có chọn lựa thành lập Cụm công nghiệp Điềm Thụy tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Một khu công nghiệp tại Thái Nguyên

dự án nhà ở địa ốc nhà ở Bất động sản có diện tích 44ha, mức vốn đầu tư trên 526 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đến hết năm 2026.

Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (san nền, đường cơ sở cơ sở giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, rác thải…).

Sau lúc đã đi vào hoạt động, dự án CCN Điềm Thụy sẽ kêu gọi các nhà đầu tư vào các ngành nghề hoạt động: Công nghiệp chế biến, chế tạo; thiết bị điện, điện tử; hóa dược; nguyên liệu xây; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất, kinh doanh hóa chất và các ngành nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Dự án được giao cho doanh nghiệp cổ phần Đầu tư và phát triển quốc tế Việt Á (địa chỉ tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình) là chủ đầu tư.

Công ty Việt Á có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai dự án tuân thủ theo đúng chuẩn mực của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây và các chuẩn mực khác có liên quan; chủ động phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình và các tổ chức có liên quan để được chỉ dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực quản lý chuyên ngành theo chuẩn mực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao các Sở, ngành: Công Thương, có kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, xây, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải thích chủ đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, thi công, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án theo chuẩn mực hiện hành.

Về chế độ ưu đãi, đầu tư, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, trên địa bàn tỉnh hiện có 37 CCN diện tích 1.484 ha.

Đến năm 2030, tỉnh phát triển 41 cụm công nghiệp, với diện tích 2.067ha.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/thai-nguyen-co-them-cum-cong-nghiep-hon-500-ty-dong-124629.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm