Sẽ thu hồi lại nhà ở xã hội đã bán nếu phát hiện hành vi kê khai thông báo không đúng sự thật

Chia sẻ tin này:

Trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng thực sự, không đúng chuẩn mực sẽ tham khảo hủy kết quả xét duyệt, hủy hợp đồng (trường hợp đã ký hợp đồng) và thu hồi nhà ở xã hội (trường hợp đã bàn giao nhà) theo đúng chuẩn mực. Trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, sẽ chuyển cơ quan công an tham khảo, xử lý theo đúng chuẩn mực,…

Ảnh minh họa

Sở xây thành phố Đà Nẵng vừa phát đi văn bản chấn chỉnh công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đó, Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn, không ngừng nghỉ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở, kinh doanh dịch vụ Bất động sản và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm trong công tác xác nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội của các cá nhân thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Ch đầu tư dự án nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở xã hội tăng cường trách nhiệm trong công tác hỗ trợ, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo đúng trình tự, thủ tục theo chuẩn mực.

Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị ch đầu tư dự án nhà ở xã hội kiên quyết trả hồ sơ đối với trường hợp không đảm bảo đối tượng, điều kiện, thành phần hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ BĐS không đúng chuẩn mực, đề nghị chuyển thông báo đến UBND các quận, huyện để tham khảo, xử lý vi phạm hành chính theo quy tắc tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo, làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, đề nghị chuyển thông tin đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy tắc.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội chịu trách nhiệm công bố công khai thông tin dự án, tiến độ dự án, số lượng căn hộ, diện tích căn hộ, giá bán, cho thuê từng căn hộ; đối tượng, điều kiện được thuê, mua; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt; thành phần, biểu mẫu hồ sơ; địa chỉ, thời gian bắt đầu và kết thúc nộp hồ sơ đăng ký, số điện thoại liên hệ; chuẩn mực về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội … tại trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có), sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có), trụ sở của chủ đầu tư, địa điểm tiếp nhận hồ sơ để cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin.

Sở xây dựng dựng thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu cá nhân có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội nghiên cứu đầy đủ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua theo thông tin của Sở Xây dựng, các chuẩn mực về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trước khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Cá nhân có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Đồng thời thực hiện kê khai thông tin trung thực, đúng quy tắc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội.

Trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng thực sự, không đúng chuẩn mực sẽ xem xét hủy kết quả xét duyệt, hủy hợp đồng (trường hợp đã ký hợp đồng) và thu hồi nhà ở xã hội (trường hợp đã bàn giao nhà) theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, sẽ chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý theo đúng quy định,…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/se-thu-hoi-lai-nha-o-xa-hoi-da-ban-neu-phat-hien-hanh-vi-ke-khai-thong-tin-khong-dung-su-that-122359.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm