Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã: Hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận đã cấp sẽ được chỉnh lý ra sao?

Chia sẻ tin này:

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành chỉ dẫn công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Sau thời điểm thực hiện sắp xếp lại để thành lập đơn vị hành chính mới.

Ảnh minh họa

lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về có kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã GĐ 2023 – 2025.

Theo đó, năm 2023 thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chuẩn mực của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Cũng trong năm 2023, các địa phương áp dụng việc xây phương án tổng thể, đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích môi trường xung quanh và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định.

Sắp xếp ĐVHC cấp huyện đồng thời có diện tích thiên nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn chuẩn mực.

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC đã đảm bảo tiêu chuẩn) để giảm số lượng ĐVHC, tăng quy mô của từng ĐVHC, giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới ĐVHC,…

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2024, đã đi vào hoạt động việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã nêu trên. tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp GĐ 2023 – 2025.

Trong năm 2024, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp GĐ 2019 – 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp GĐ 2023 – 2025;…

Năm 2025, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025.

Trong năm này, hiện hữu việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, công ty do thay vì cho vì đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025,..

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC nhiều cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sự sắp xếp đối với từng ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Ảnh minh họa

Giấy chứng nhận đã cấp sẽ được chỉnh lý thế nào?

Ngày 15/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát đi Công văn số 6675/BTNMT-Cao ĐẳngKDLTTĐĐ chỉ dẫn công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp lại để thành lập đơn vị hành chính mới.

Theo đó, lúc thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện thì hồ sơ địa chính được thực hiện chỉnh lý theo từng đơn vị hành chính cấp xã trong huyện mới sau lúc sắp xếp theo nguyên tắc được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMNT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy tắc về hồ sơ địa chính.

Việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa các đơn vị, giữa các cấp để sử dụng phải được thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực theo chuẩn mực tại Điều 32 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Đối với địa phương có đủ điều kiện để chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính mà nhưng vẫn đáp ứng được đề nghị quản lý đất đai sau khoản thời gian thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì thực hiện chỉnh lý đồng bộ hồ sơ địa chính theo quy tắc hiện hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tư vấn chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có việc chỉnh lý bản đồ địa chính; chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý Sổ Địa chính; Sổ cấp Giấy chứng nhận.

Đơn cử, việc chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền mà thực hiện đăng ký đất đai hoặc khi thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hoặc có yêu cầu xác nhận thay đổi đối với trường hợp sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất ghi nội dung thay đổi theo quy tắc tại điểm g khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường), điểm m khoản 1 Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Riêng về cơ sở dữ liệu đất đai thì địa chỉ thửa đất, tài sản gắn liền với đất và địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thay đổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu địa chính thông qua phần mềm ứng dụng khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Việc cập nhật, chỉnh lý dữ liệu đất đai phải đảm bảo tuân thủ theo quy định về chất lượng dữ liệu đất đai được quy định tại Điều 9 Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cơ sở dữ liệu đất đai.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-ho-so-dia-chinh-giay-chung-nhan-da-cap-se-duoc-chinh-ly-ra-sao-122269.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm