Quốc hội lập đoàn giám sát quản lý thị trường địa ốc và nhà ở xã hội

Chia sẻ tin này:

Chiều 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường địa ốc và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” với tỷ lệ 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội tham dự biểu quyết tán thành.

Nghị quyết quyết nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường địa ốc và cải tiến và cải cách và cách tân và cải tiến và cải tiến và cải cách và phát triển nhà ở xã hội từ thời điểm năm 2015 đến hết năm 2023” và phân công Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Đoàn.

Theo Nghị quyết, mục đích giám sát là để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, trở ngại, vướng mắc; xác định nguồn gốc, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Rút ra bài học bí kíp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường địa ốc và cải cách và cải cách và phát triển nhà ở xã hội; Đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, cách thức nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, đã đi vào hoạt động chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là Sau thời điểm Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Các đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Phạm vi giám sát là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường Bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ thời điểm ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2023 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết nêu rõ, nội dung giám sát bao gồm: Việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội GĐ 2015 – 2023; trong đó tập trung vào việc ban hành các văn bản chuẩn mực chi tiết, giải đáp thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội; thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai quản lý thị trường BĐS và phát triển nhà ở xã hội.

Trong đó tập trung vào một số nội dung. Cụ thể, đối với thị trường BĐS: Làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án nhà ở BĐS địa ốc địa ốc bất động sản; tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực bất động sản; tồn tại, hạn chế và nguyên do của tồn tại, hạn chế xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, đô thị, xây, nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

Đối với phát triển nhà ở xã hội, nội dung giám sát tập trung vào Chương trình, có kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án nhà ở xã hội (bao gồm: trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, trong đó có việc chọn lựa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án thi công nhà ở xã hội); loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quoc-hoi-lap-doan-giam-sat-quan-ly-thi-truong-bat-dong-san-va-nha-o-xa-hoi-120651.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm