Quốc hội chốt thực hiện cải cách tiền lương bổng từ là một/7/2024

Chia sẻ tin này:

Với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vào sáng 10/11.

Sau thời điểm nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Kết quả có 466 đại biểu tham dự biểu quyết tán thành (chiếm phần tỷ lệ 94,33%). bởi thế, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vào sáng 10/11.

Theo nghị quyết của Quốc hội, năm 2024, thu ngân sách là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Quốc hội cũng đồng ý chuyển 19.040 tỷ cải cách tiền lương bổng bổng của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư của một số địa phương sang bố trí dự toán năm 2024 để thực hiện mức lương bổng bổng bổng cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng.

Năm 2024 sẽ dành trên 2,1 triệu tỷ đồng cho các khoản chi không ngừng nghỉ, đầu tư và các khoản chi khác. Như vậy, mức bội chi ở mức 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, trong đó trên 94% là bội chi ngân sách trung ương.

Tổng mức vay ngân sách năm 2024 là 690.553 tỷ đồng, tăng trên 42.430 tỷ đồng so với số được quyết nghị năm 2023. Khoản vay này sẽ được dành để bù đắp bội chi, trả nợ gốc và vay về cho mượn lại.

Đáng chú ý, Quốc hội chọn lọc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ là 1/7/2024. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và 1 trong những những phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

cùng với cải cách tiền lương, Quốc hội thống nhất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở.

Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và chính sách khác, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, xúc tiến tăng tốc, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Có cách thức khắc phục đà suy giảm các chỉ tiêu về tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước trên GDP và tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách. Để tăng tốc quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững, Chính phủ phải sớm trình Quốc hội các dự án địa ốc sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế.

Quốc hội cũng yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả biện pháp chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại, đặc biệt trong hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; triệt để tiết kiệm khoản chi liên tục, khoản chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bổ sung vốn đầu tư trở nên tân tiến và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quoc-hoi-chot-thuc-hien-cai-cach-tien-luong-tu-172024-124605.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm