Quảng Trị thu hồi hơn 50 ha đất đã cho công ty Hoàng Khang thuê thực hiện dự án địa ốc Cụm công nghiệp Đông Gio Linh

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành lựa chọn số 1331/QĐ-Ủy ban nhân dân về việc thu hồi 504.426 m2 đất đã cho TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị (công ty Hoàng Khang) thuê để thực hiện dự án nhà ở địa ốc nhà ở Bất động sản nhà ở Cụm công nghiệp Đông Gio Linh, xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, lý do thu hồi đất là do doanh nghiệp này chậm sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã từng nhiều lần tạo điều kiện giãn tiến độ cho dự án nhưng đến nay đã quá thời hạn mà doanh nghiệp vẫn không chấp hành, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư theo chuẩn mực pháp luật.

Đồng thời giao UBND huyện Gio Linh thực hiện xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất và tài sản trên đất của nhà đầu tư; chỉ đạo các đơn vị giám sát việc khôi phục lại hiện trang ban đầu đã bị thay vì đổi do vi phạm hành chính dẫn đến của công ty Hoàng Khang.

Trường hợp công ty Hoàng Khang không thực hiện việc xử lý tài sản trên đất thì tổ chức cưỡng chế thực hiện lựa chọn thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-tri-thu-hoi-hon-50-ha-dat-da-cho-cong-ty-hoang-khang-thue-thuc-hien-du-an-cum-cong-nghiep-dong-gio-linh-120915.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm