Quảng Trị chính thức ‘khai tử’ dự án nhà ở Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo hơn 5.000 tỷ đồng

Chia sẻ tin này:

Ngày 25/8/2023, Sở có lên có có kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị ban hành chọn lựa số 127/QĐ-SKHĐT về sự việc chấm dứt hoạt động của dự án Bất động sản nhà ở địa ốc nhà ở nhà ở nhà ở Bất động sản Bất động sản bất động sản nhà ở bất động sản nhà ở đầu tư khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo của cty cổ phần Pacific Quảng Trị.

Ảnh minh họa

lựa chọn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho thấy thêm thêm, nguyên do chấm dứt hoạt động dự án là vì thuộc trường hợp chuẩn mực tại điểm đ Khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư: “Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư thuộc diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư”.

Việc chấm dứt hoạt động dự án còn thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: ‘’Không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư’’.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư có trách nhiệm đã đi vào hoạt động các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư.

Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư nộp lại bản gốc lựa chọn số 622/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn số 611/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 622/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 25/3/2019; Quyết định điều chỉnh chủ trương số 611/QĐ-UBND ngày 06/3/2020.

Theo đó, dự án có diện tích dự kiến sử dụng 198,89 ha, với tổng vốn đầu tư 5.750 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm tháng 3/2023, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đã 48 tháng nhưng nhà đầu tư nhưng vẫn chưa hiện hữu các thủ tục pháp lý liên quan để đưa dự án đi vào xây,…

Các Sở ban ngành liên quan đã nhiều lần liên hệ hỗ trợ, đôn đốc dự án, tuy thế nhà đầu tư vẫn chưa đảm bảo năng lực và thực sự quyết tâm trong triển khai dự án.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-tri-chinh-thuc-khai-tu-du-an-khu-phuc-hop-du-lich-nghi-duong-bien-mui-treo-hon-5000-ty-dong-122463.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm