Quảng Ninh: Chấm dứt hoạt động Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn sau 3 năm thí điểm

Chia sẻ tin này:

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 11/7/2023 chấm dứt việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về sự thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh hoạ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến việc chấm dứt thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo đúng chuẩn mực pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về sự việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chọn lọc số 544/QĐ-TTg ngày 21/4/2020 chuẩn mực về tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Theo đó, Ban Quản lý KKT Vân Đồn là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm, kể từ ngày 21/4/2020.

Ban Quản lý KKT Vân Đồn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo chuẩn mực của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 3 năm hoạt động thí điểm của Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, công tác thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc hơn so với trước đó. Cụ thể, khu kinh tế đã thu hút thêm được hơn 37.826 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, gấp 1,5 lần so với số vốn đăng ký trong GĐ trước đây cộng lại.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-ninh-cham-dut-hoat-dong-ban-quan-ly-khu-kinh-te-van-don-sau-3-nam-thi-diem-121186.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm