Quảng Ngãi: Hé lộ các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được định hướng quy hoạch cải cách và phát triển thành đô thị

Chia sẻ tin này:

Sở thi công dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa cung cấp tin tức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được định hướng quy hoạch cải cách và trở thành đô thị GĐ 2023-2030.

Theo đó, GĐ đến năm 2025, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 15 đô thị, gồm đô thị đã đi vào hoạt động và khu vực chuẩn bị hình thành đô thị đạt tiêu chí đô thị.

Trong đó có 9 đô thị hiện hữu bao bao gồm một đô thị loại II là thành phố Quảng Ngãi; 1 đô thị loại IV là thị xã Đức Phổ; 7 đô thị loại V.

7 đô thị loại V nêu trên, gồm thị trấn Mộ Đức (huyện Mộ Đức); thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa); thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa); thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà); thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng); thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành); thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ).

Cũng trong thời kỳ này, tại tỉnh Quảng Ngãi có 6 khu vực dự định hình thành đô thị mới đạt tiêu chí đô thị, gồm 1 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại IV là Huyện Bình Sơn và 5 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V.

5 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V là đô thị Sơn Tịnh (cải cách và cải cách và cải cách và cải cách và phát triển trên cơ sở xã Tịnh Hà), huyện Sơn Tịnh; đô thị Thạch Trụ (phát triển trên cơ sở xã Đức Lân), huyện Mộ Đức; đô thị Sơn Tây (cải cách và cách tân và cải tiến và trở nên tân tiến trên cơ sở xã Sơn Dung, Sơn Mùa), huyện Sơn Tây; đô thị Minh Long (phát triển trên cơ sở xã Long Hiệp), huyện Minh Long; huyện Lý Sơn.

Trong giai đoạn đến năm 2030, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 18 đô thị.

Trong đó có 8 đô thị hiện hữu gồm, 1 đô thị loại I là thành phố Quảng Ngãi, 1 đô thị loại IV là thị xã Đức Phổ và 6 đô thị loại V.

6 đô thị loại V nói trên gồm, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức; thị trấn La Hà, thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa; thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng; thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành; thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Cũng trong giai đoạn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 10 khu vực chuẩn bị hình thành đô thị mới đạt tiêu chí đô thị. Trong đó, có 3 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại IV gồm huyện Bình Sơn; huyện Lý Sơn; đô thị Di Lăng (mở rộng), huyện Sơn Hà.

Bên cạnh đó, có 7 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V gồm: Đô thị Sơn Tịnh (phát triển trên cơ sở xã Tịnh Hà), huyện Sơn Tịnh; đô thị Tịnh Phong (phát triển trên cơ sở xã Tịnh Phong), huyện Sơn Tịnh; đô thị Thạch Trụ (phát triển trên cơ sở xã Đức Lân), huyện Mộ Đức; đô thị Sơn Tây (phát triển trên cơ sở xã Sơn Dung, Sơn Mùa), huyện Sơn Tây; đô thị Minh Long (phát triển trên cơ sở xã Long Hiệp), huyện Minh Long; đô thị Ba Vì (phát triển trên cơ sở xã Ba Vì), huyện Ba Tơ; đô thị Nam Sông Vệ (phát triển trên cơ sở xã Đức Nhuận), huyện Mộ Đức.

Riêng khu vực đô thị La Hà, Sông Vệ và vùng phụ cận đạt một số tiêu chí căn bản của đô thị loại IV.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-ngai-he-lo-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-duoc-dinh-huong-quy-hoach-phat-trien-thanh-do-thi-120885.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm