Quảng Nam tổng rà soát, giải quyết các vướng mắc để sớm cấp sổ đỏ cho những người dân

Chia sẻ tin này:

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát lại tất cả các trường hợp còn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và kiểm tra, tham khảo từng trường hợp cụ thể để giải thích, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo chuẩn mực của pháp luật.

Sắp có chuyển biến tích cực trong những công việc cấp sổ đỏ cho những người dân. Ảnh: Lưu Bang

Ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo số 225/TB-Ủy ban nhân dân về kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy CNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tháo gỡ, giải quyết các trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc trong công tác cấp Giấy CNQSĐ đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tập trung chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai rà soát lại tất cả các trường hợp còn vướng mắc trong công tác cấp Giấy CNQSD đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn địa phương và kiểm tra, xem xét từng trường hợp cụ thể để chỉ dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo chuẩn mực của pháp luật.

Trong đó có các trường hợp đã bố trí đất ở tái định cư trong các việc thực hiện bồi thường, GPMB các dự án nhà ở địa ốc địa ốc địa ốc địa ốc Bất động sản BĐS bất động sản đầu tư nhưng đến nay chưa được cấp Giấy hoặc chấp thuận cho các hộ được tái định cư tại chỗ trên đất nông nghiệp nhưng đến nay chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp đề nghị công nhận lại đất ở đối với thửa đất có vườn ao, điều chỉnh lại diện tích lúc có biến động tăng/giảm;…

Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì khẩn trương tổng hợp, báo cáo đầy đủ thông tin và đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ, chỉ dẫn thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp trước đây đã thực hiện di dân vùng sạt lở, vùng trũng thấp, ngập lụt theo các phương án và chỉ dẫn của Sở Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn mà đến nay còn vướng mắc, chưa giải quyết cấp Giấy CNQSD đất, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng tính năng kiểm tra hoặc tổ chức thanh tra, làm rõ đối tượng, hồ sơ, thủ tục giao đất trước đây và việc thu, nộp tiền sử dụng đất nơi ở mới, thu hồi đất nơi cũ,…

Qua đó báo cáo cụ thể những bất cập, vướng mắc cần giải quyết, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, rà soát lại quỹ đất công ích trên địa bàn cấp xã quản lý theo các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh; xác định rõ thửa đất, diện tích đất công ích thực tế đang quản lý, đã cho thuê, chưa cho thuê; các thửa đất công ích có trong Sổ địa chính nhưng thực tế UBND xã không quản lý hoặc hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định từ trước đến nay, gửi báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo xử lý theo quy định.

Trường hợp quỹ đất công ích trên địa bàn xã hiện đang quản lý lớn hơn 5% theo chuẩn mực mà người sử dụng đất đang sử dụng đúng mục đích một số loại đất thì lập, đề xuất phương án điều chỉnh quỹ đất công ích; gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, giải đáp thực hiện theo đúng chuẩn mực.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, báo cáo về các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong công tác cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân để nghiên cứu, giải thích thực hiện theo đúng quy định. Trường hơp vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định,…

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam giải quyết thủ tục cấp Giấy CNQSD đất cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án, trong đó có các dự án đầu tư xây dựng nhà ở Sau thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đã đi vào hoạt động đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo chuẩn mực, đảm bảo chặt chẽ về hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn và Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra chặt chẽ các điều kiện để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư dự án và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định; không trình UBND tỉnh xin chủ trương khi không có các vướng mắc vượt quá thẩm quyền tại lựa chọn ủy quyền và quy định của pháp luật.

Đối với các dự án đầu tư xây nhà ở trước đây đã hợp đồng thuê đơn vị giải đáp xác định giá đất cụ thể nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chọn lọc đơn vị tư vấn khác có đủ năng lực để kiểm tra lại, xác định giá đất cụ thể của dự án theo đúng quy định.

Sở xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra cụ thể tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và những tồn tại, vướng mắc cần đề xuất tháo gỡ, giải quyết; tham mưu UBND tỉnh làm việc với các chủ đầu tư dự án để chỉ đạo thực hiện.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-tong-ra-soat-giai-quyet-cac-vuong-mac-de-som-cap-so-do-cho-nguoi-dan-121746.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm