Quảng Nam thống nhất phương án sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Chia sẻ tin này:

Ngày 30/8/2023, Tỉnh ủy Quảng Nam phát đi thông tin số 601-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh GĐ 2023 – 2025.

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lưu Bang (ảnh minh họa)

Theo đó, về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương về phương án nhập toàn bộ diện tích môi trường xung quanh, dân số của huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. Đồng thời, đề nghị giữ nguyên huyện Hiệp Đức theo đề xuất của Ban Chỉ đạo để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án sáp nhập xã Sơn Viên và xã Quế Lộc thuộc huyện Nông Sơn; sáp nhập xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận thuộc huyện Hiệp Đức; sáp nhập xã Duy Thu và xã Duy Tân thuộc huyện Duy Xuyên.

Bên cạnh đó còn có sáp nhập xã Bình Định Nam và Bình Định Bắc thuộc huyện Thăng Bình; sáp nhập xã Bình Chánh và xã Bình Phú thuộc huyện Thăng Bình; sáp nhập xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn thuộc huyện Tiên Phước; sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân thuộc thành phố Tam Kỳ; sáp nhập thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh thuộc huyện Phú Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã đi vào hoạt động phương án tổng thể; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tờ trình đề xuất Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập các hồ sơ, thủ tục liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo chuẩn mực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương thuê đơn vị trợ giúp xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện đảm bảo các chặt chẽ, đúng tiến độ và các chuẩn mực hiện hành.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-thong-nhat-phuong-an-sap-nhap-nhieu-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-122594.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm