Quảng Nam: Không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án nhà ở Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An 4 tỷ USD

Chia sẻ tin này:

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ký Công văn 4823/Ủy ban nhân dân-KTN về sự việc khẩn trương đã đi vào hoạt động các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai thực hiện đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nhà ở Bất động sản nhà ở nhà ở địa ốc nhà ở BĐS địa ốc bất động sản Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, cty TNHH cải cách và cách tân và trở nên tân tiến Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa, Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tích cực phối hợp với cty TNHH cải tiến và cải tiến và phát triển Nam Hội An để tiếp tục triển khai thực hiện hiện hữu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án.

công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bố trí kịp thời nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

công ty TNHH Phát triển Nam Hội An phối hợp, làm việc với các Sở, ngành liên quan để được chỉ dẫn, thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung, điều chỉnh các pháp lý về đầu tư để làm căn cứ tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành liên quan theo tính năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, giải thích UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và cty TNHH Phát triển Nam Hội An khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết các hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các nội dung liên quan theo đúng chuẩn mực của pháp luật.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-khong-dau-tu-kinh-doanh-nha-o-trong-du-an-khu-nghi-duong-nam-hoi-an-4-ty-usd-121589.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm