Quảng Nam ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Chia sẻ tin này:

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, GĐ 2023 – 2025.

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lưu Bang

Theo đó, GĐ 2023 – 2025, Quảng Nam nhập toàn bộ diện tích môi trường xung quanh và dân số của 2 huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới. Sau lúc sắp xếp, đơn vị hành chính mới thành lập có diện tích tự nhiên 729,1 km2 (đạt tỷ lệ 162%), dân số 139.581 người (đạt tỷ lệ 116%).

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Quảng Nam thực hiện nhập toàn bộ diện tích môi trường xung quanh, quy mô dân số của xã Sơn Viên vào xã Quế Lộc; Nhập toàn bộ diện tích, dân số xã Hiệp Thuận vào xã Hiệp Hòa; Nhập toàn bộ diện tích thiên nhiên và dân số của xã Bình Định Bắc vào xã Bình Định Nam; Nhập toàn bộ diện tích môi trường xung quanh, quy mô dân số của xã huyện Bình Chánh vào xã Bình Phú; Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Duy Thu vào xã Duy Tân; Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Tiên Cẩm vào xã Tiên Sơn.

Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính đô thị, tỉnh Quảng Nam thực hiện sáp nhập thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh; Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hòa và phường An Xuân.

Cũng trong giai đoạn nói trên, tỉnh Quảng Nam đề nghị không sắp xếp đối với huyện Hiệp Đức và bốn đơn vị hành chính cấp xã.

Bốn đơn vị hành chính cấp xã nói trên gồm: Phường Minh An, thành phố Hội An; Phường Sơn Phong, thành phố Hội An; xã Cẩm Kim, thành phố Hội An; Xã Tam Thanh, thuộc thành phố Tam Kỳ.

Để đảm bảo thời gian triển khai thực hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ sớm thẩm định, cho ý kiến phương án tổng thể để tỉnh Quảng Nam có cơ sở triển khai thực hiện.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-nam-ban-hanh-phuong-an-tong-the-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-124148.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm