Phú Yên thu hồi loạt quyết định ban hành trái luật liên quan đến Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành chọn lọc số 756/QĐ-Ủy ban nhân dân về sự thu hồi và chấm dứt hiệu lực các chọn lựa đối với dự án nhà ở nhà ở BĐS địa ốc nhà ở nhà ở nhà ở Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thu hồi và chấm dứt hiệu lực lựa chọn số 3037/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng thu hồi và chấm dứt hiệu lực lựa chọn số 517/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng; lựa chọn số 1704/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng.

Việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực các chọn lựa nêu trên là do việc ban hành các lựa chọn không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014; khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

UBND tỉnh Phú Yên giao các cơ quan chức năng áp dụng rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý công việc tiếp theo liên quan đến việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực các lựa chọn nêu trên.

Được biết, dự án Khu đô thị cao cấp Vườn phượng hoàng được UBND tỉnh Phú Yên cấp chủ trương đầu tư từ thời điểm năm 2016, do doanh nghiệp TNHH BĐS IRBLand làm chủ đầu tư, với quy mô dự án hơn 77 ha, tổng kinh phí 1.250 tỷ đồng.

Ngày 16/3/2018, UBND tỉnh Phú Yên ra lựa chọn số 517/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án Phoenix Garden Urban lần 1. Đến ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh tiếp tục ra Quyết định số 1704/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án lần 2.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/phu-yen-thu-hoi-loat-quyet-dinh-ban-hanh-trai-luat-lien-quan-den-khu-do-thi-cao-cap-vuon-phuong-hoang-120591.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm