Phú Yên cấp 578.687 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả những người dân

Chia sẻ tin này:

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên đã cấp được 578.687 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích dao động 367.489ha trên diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận dao động 373ha, đạt 98,63%.

UBND tỉnh Phú Yên vừa báo cáo kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, cho đến ngày 31/5/2023, toàn tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 23.789 hồ sơ các loại. Trong đó, đã giải quyết 16.171 hồ sơ; 6.144 hồ sơ đang giải quyết; 1.474 hồ sơ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, trả UBND cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung.

Trong đó đối với hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu tiên (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện) đã tiếp nhận 3.108 hồ sơ các loại. Trong đó, đã giải quyết 1.167 hồ sơ; 6.144 hồ sơ đang giải quyết; 1.474 hồ sơ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, trả UBND cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung.

Với kết quả nêu trên đã nâng lũy kế từ trước đến nay toàn tỉnh Phú Yên cấp được 578.687 giấy chứng nhận với diện tích dao động 367.489ha trên diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận dao động 373ha, đạt 98,63%.

Cụ thể, đối với đất ở tại nông thôn đã cấp 133.032 giấy với diện tích 3.697,5ha. Đối với đất ở tại đô thị đã cấp 68.090 giấy với diện tích khoảng 1.238ha. Đối với đất sản xuất nông nghiệp đã cấp được 336.541 giấy với diện tích khoảng 116.061ha,…

UBND tỉnh Phú Yên cũng đã cho biết thêm 1 số nhiệm vụ, cách thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với các thửa đất chưa kê khai đăng ký.

Đồng thời, tỉnh cũng cấp mới (lần đầu) cho khoảng 7.000 hồ sơ/thửa đất; cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động theo nguyện vọng của người sử dụng đất.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/phu-yen-cap-578687-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-nguoi-dan-120460.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm