Những con số “biết nói” trong chặng đường hiện hữu 3.000km xa lộ vào năm 2025

Chia sẻ tin này:

Với hơn 1.729km xa lộ đã đưa vào sử dụng, hơn 350km đang xây, 1.406km vừa bắt đầu làm cùng 284km dự kiến khởi công từ nay đến năm 2024, mục tiêu đã đi vào hoạt động 3.000km vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hoàn toàn có thể.

Theo thông tin từ báo Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu cả nước có dao động 5.000 km đường bộ xa lộ. Trong đó, GĐ 2000 – 2021, cả nước mới đầu tư đưa vào khai thác 1.163km đường bộ cao tốc, vì thế GĐ từ năm 2021 đến năm 2025, cả nước cần đạt được ít nhất 3.000km cao tốc và giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu có thêm 2.000km.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/nhung-con-so-biet-noi-trong-chang-duong-hoan-thanh-3000km-cao-toc-vao-nam-2025-120668.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm