như thế nào biết thửa đất nông nghiệp đang sử dụng có được quy hoạch chuyển mục đích sang đất ở?

Chia sẻ tin này:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện sẽ cho biết những khu vực nằm trong quy hoạch triển khai các dự án Bất động sản khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch,… Đồng thời, bản đồ này còn cho biết thêm nhiều khu vực sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp hạng sang trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng đất phi nông nghiệp, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Điện Bàn đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và có có có kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đây là thời cơ cho những người dân đang để ý ở thực cũng như các nhà đầu tư đang đang chú ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã công bố công khai quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Điện Bàn.

Nội dung được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn công khai gồm lựa chọn số 1323/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về sự việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất của thị xã Điện Bàn; báo cáo thuyết minh tổng hợp và các bảng biểu ban hành kèm theo báo cáo thuyết minh; bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Điện Bàn.

Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, đến năm 2030 thị xã Điện Bàn có 10.342 ha đất nông nghiệp; 10.787 ha đất phi nông nghiệp; dao động 502 ha đất chưa sử dụng.

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2030 thị xã Điện Bàn có dao động 1.003 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 68 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 315 ha đất phi nông nghiệp Chưa hẳn là đất ở chuyển sang đất ở.

Đáng chú ý, UBND thị xã Điện Bàn đã công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn thị xã.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất này cho biết thêm thêm rõ những khu vực nằm trong quy hoạch triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch,…

Đồng thời, bản đồ quy hoạch sử dụng đất này còn cho biết nhiều khu vực sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Tương tự, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của nhiều địa phương cấp huyện.

Theo quy hoạch, đến năm 2030 thành phố Hội An có dao động 336 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 0,02 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 74,49 ha đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Tại huyện Thăng Bình, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 địa phương này có dao động 1.100 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 159 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 22,16 ha đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở chuyển sang đất ở.

Tại thành phố Tam Kỳ, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 địa phương này có khoảng 976 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 120 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 95,51 ha đất phi nông nghiệp Chưa hẳn là đất ở chuyển sang đất ở.

Tại huyện Núi Thành, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 địa phương này có khoảng 1.662 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp;…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/lam-sao-biet-thua-dat-nong-nghiep-dang-su-dung-co-duoc-quy-hoach-chuyen-muc-dich-sang-dat-o-121343.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm