Nhiều dự án tại Quảng Bình chậm tiến độ và nợ thuế

Chia sẻ tin này:

Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã chỉ ra vô số dự án nhà ở nhà ở nhà ở Bất động sản địa ốc BĐS địa ốc nhà ở bất động sản nhà ở bất động sản nhà ở BĐS vi phạm về tiến độ sử dụng đất và vi phạm về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình vừa công bố công khai Kết luận thanh tra số 1480/KL-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường “về việc chấp hành pháp luật trong sử dụng đất đai đối với các đơn vị được thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Theo kết luận thanh tra, có 23/25 dự án của 19 đơn vị không sử dụng đất trong time 12 tháng liên tục, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ lúc được bàn giao đất trên thực địa. Trong số 23 dự án nói trên có 20 dự án của 16 đơn vị có nguyên do bất khả kháng, khách quan.

Cũng theo kết luận thành tra, có 7 dự án đang nợ tiền thuê đất; có 5 dự án nợ tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; có 5 dự án chưa thực hiện kê khai để thực hiện nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Kết luận thanh tra còn cho biết có 23/25 dự án chưa kê khai và chưa nộp tiền thuê đất do chậm tiến độ, trong đó có 2 đơn vị Cục Thuế tỉnh đã tính tiền thuê đất phải nộp do chậm tiến độ sử dụng đất và đã có thông báo nhưng đơn vị chưa nộp.

Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thu hồi đất đối với dự án Khu chế tác phần đã đi vào hoạt động và trưng bày sản phẩm mỹ nghệ (Cụm công nghiệp Quang Phú, Đồng Hới) của công ty Cổ phần tổng hợp Đức Lộc.

Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở có kế hoạch và Đầu tư tham mưu chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với 2 dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung (xã Thuận Đức, Đồng Hới) của công ty Cổ phần thương mại gạch ngói Cầu 4; dự án xây dựng dựng Văn phòng điều hành và trưng bày sản phẩm nội thất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới của Cty TNHH Đầu tư Khải Tín.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Cục Thuế tỉnh đôn đốc và yêu cầu các đơn vị còn nợ tiền thuê đất phải cam đoan lộ trình cụ thể về thời gian nộp; cung cấp thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính của các đơn vị còn nợ để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp cố tình nợ các khoản nghĩa vụ tài chính sau khoản thời gian được cho thuê đất.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/nhieu-du-an-tai-quang-binh-cham-tien-do-va-no-thue-121332.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm