Một địa phương tại Lâm Đồng bất ngờ thu hồi văn bản tạm ngưng chuyển mục đích sử dụng đất

Chia sẻ tin này:

Ngày 24/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) phát đi Công văn số 1368/Ủy ban nhân dân-TNMT về sự thu hồi văn bản số 1326/Ủy ban nhân dân-TNMT ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 17/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ban hành văn bản số 1326/Ủy ban nhân dân-TNMT về sự việc tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện.

tuy thế, sau khoản thời gian rà soát Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương nhận biết việc ban hành Văn bản 1326/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 là chưa thích hợp với quy tắc của pháp luật.

Từ thực tiễn nói trên, UBND huyện Đơn Dương thu hồi văn bản số 1326/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 của UBND huyện về việc tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở trên địa bàn huyện.

UBND huyện Đơn Dương đề nghị Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện thông báo cho những hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tiếp tục giải quyết các thủ tục nêu trên khi các hộ gia đình, cá nhân liên hệ thực hiện thủ tục và tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển vị trí đất ở để giải quyết theo chuẩn mực.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đơn Dương.

Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, đến năm 2030 huyện Đơn Dương có 57.019 ha đất nông nghiệp và 4.166 ha đất phi nông nghiệp.

Cũng theo quy hoạch, huyện Đơn Dương sẽ có khoảng 740 ha đất nông nghiệp chuyển sang trọng đất phi nông nghiệp và 7,93 ha đất phi nông nghiệp Chưa hẳn là đất ở chuyển sang đất ở.

Quy hoạch đến năm 2030 huyện Đơn Dương sẽ đưa 298 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/mot-dia-phuong-tai-lam-dong-bat-ngo-thu-hoi-van-ban-tam-dung-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-121542.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm