Lâm Đồng lấy ý kiến góp ý đối với quy định mới về điều kiện tách thửa đất

Chia sẻ tin này:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo chuẩn mực điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đưa ra lấy ý kiến chuẩn mực cụ thể mười trường hợp không được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đầu tiên là trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

thứ nhì, thửa đất hoặc phần diện tích của thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc chọn lọc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thứ 3, thửa đất đang có tranh chấp về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Thứ tư, thửa đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các cách thức ngăn chặn, kê biên theo chuẩn mực pháp luật. Thứ năm, thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được gia hạn.

Thứ sáu, thửa đất mà người sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người sử dụng đất đã chấp hành việc xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thứ bảy, diện tích, kích cỡ thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo theo chuẩn mực tại Điều 5, lựa chọn này.

Thứ tám, trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án hoặc chọn lựa của Tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy tắc thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp phân chia quyền sử dụng đất của hộ gia đình hoặc của vợ chồng khi ly hôn theo bản án hoặc chọn lựa của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thứ chín, đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Cuối cùng là đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Dự thảo cũng chuẩn mực các điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó đáng chú ý là chuẩn mực về sự tách thửa đất đồng thời với việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất;…

Chưa hết, dự thảo đang được lấy ý kiến cũng quy định những điều kiện cụ thể về diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa đất; Điều kiện hợp thửa đất; Trách nhiệm của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trước đó, ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chấm dứt hiệu lực toàn bộ Công văn số 4911/Ủy ban nhân dân – ĐC ngày 05/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chấm dứt hiệu lực toàn bộ văn bản số 1952/Ủy ban nhân dân-ĐC1 ngày 16/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sự xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, kinh doanh Bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đồng thời tỉnh này cũng chỉ đạo sửa đổi một số quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì cùng các sở ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo chọn lựa thay cho thế lựa chọn số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng (quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh)

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/lam-dong-lay-y-kien-gop-y-doi-voi-quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-tach-thua-dat-120315.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm