Lâm Đồng chính thức ban hành chuẩn mực mới về điều kiện tách thửa đất

Chia sẻ tin này:

Ngày 18/8/2023, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký ban hành chọn lọc số 51/2023/QĐ-Ủy ban nhân dân chuẩn mực điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chuẩn mực cụ thể 10 trường hợp không được tách thửa đất.

Thứ nhất, thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

thứ nhì, phần diện tích của thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc chọn lọc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thứ ba, thửa đất đang có tranh chấp về đất đai và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Thứ tư, thửa đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các giải pháp ngăn chặn, kê biên theo chuẩn mực của pháp luật. Thứ năm, thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng chưa được gia hạn. Thứ sau, thửa đất mà người sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai và chưa chấp hành việc xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ bảy, diện tích, kích cỡ thửa đất còn lại sau khi tách thửa không đảm bảo theo chuẩn mực tại điều 5 lựa chọn này (chuẩn mực về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với từng loại đất – PV). Thứ tám, trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án hoặc chọn lọc của tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích cỡ tách thửa theo chuẩn mực tại Điều 5 chọn lọc này.

Thứ chín, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất rừng sản xuất là rừng môi trường xung quanh. Thứ mười là đất được nhà nước cho thuê.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quy tắc hàng loạt điều kiện tách thửa đất. Cụ thể là thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận. Loại đất được tách thửa được chuẩn mực tại Điều 5 chọn lọc này là mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận.

Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất thì thực hiện việc tách thửa đối với mục tiêu sử dụng đất có giá trị cao nhất. Riêng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác trong cùng thửa đất Sau thời điểm tách thửa không cần đảm bảm theo quy tắc tại khoản 4 Điều 5 chọn lọc này.

Một điều kiện khác, thửa đất phi nông nghiệp có ít nhất một cạnh giáp giới với đường hạ tầng hạ tầng cơ sở hạ tầng hạ tầng giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý và đã được cập nhật, chỉnh lý, thể hiện trên bản đồ địa chính theo đúng quy tắc (đường giao thông) thì kích cỡ theo chiều sâu (cạnh tạo góc với cạnh giáp giới đường) phải lớn hơn hoặc bằng 6m sau lúc trừ khoảng lùi xây dựng dựng.

Trường hợp thửa đất ở giáp giới với nhiều đường giao thông có chuẩn mực các dạng kiến trúc nhà ở khác nhau thì thửa đất tách ra có diện tích theo dạng kiến trúc nhà ở lớn nhất chuẩn mực tại khoản 1 Điều 5 chọn lựa này.

Trường hợp thu hồi đất để làm đường giao thông hoặc triển khai dự án nhà ở khác, nếu diện tích còn lại sau lúc thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 5 quyết định này thì người đang sử dụng thửa đất này được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Các vị trí, khu vực đã có quy định về các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở tách thửa thực hiện theo các quy định này. Trường hợp dạng kiến trúc nhà ở tại chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây khác với quy hoạch phân khu thì không áp dụng theo quy hoạch phân khu. Các trường hợp khác được xác định là chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở.

Trường hợp tách 1 trong các những phần thửa đất để hợp với thửa đất liền kề thì thửa đất còn lại sau lúc tách thửa phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định này.

Ảnh minh họa

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất

Theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng, thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa và sau khi trừ hành lang bảo vệ an ninh công trình công cộng (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo từng trường hợp dưới đây.

Cụ thể về tách thửa đất ở đô thị, đối với nhà phố thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 40 m2 và có kích cỡ cạnh giáp ranh đường lớn hơn hoặc bằng 4,0 m.

Đối với nhà liên kế có sân vườn thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 72 m2 và có kích cỡ cạnh giáp giới đường lớn hơn hoặc bằng 4,5 m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 m); tại các đường, đường hẻm còn lại diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 64,0 m2 và kích cỡ cạnh giáp giới đường lớn hơn hoặc bằng 4,0 m.

Đối với nhà biệt lập thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 250 m2 và có kích thước cạnh giáp ranh đường lớn hơn hoặc bằng 10m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 m); tại các đường, đường hẻm diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 200 m2 và kích thước cạnh giáp ranh đường lớn hơn hoặc bằng 10,0 m.

Đối với biệt thự thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 400 m2 và có kích thước cạnh giáp ranh đường tối thiểu 12m đối với đường đã có tên (hoặc đường chưa có tên mà lộ giới lớn hơn hoặc bằng 10 m); tại các đường, đường hẻm diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 250 m2 và kích thước cạnh giáp giới đường lớn hơn hoặc bằng 10,0 m.

Trường hợp thửa đất ở tại đô thị chưa có quy định về dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích, kích thước tối thiểu tách thửa theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều này.

Riêng về tách thửa đất ở nông thôn, trường hợp đã có quy định dạng kiến trúc nhà ở tại quy hoạch thi công điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch chung thi công xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì diện tích đất ở tách thửa theo quy định dạng kiến trúc nhà ở của quy hoạch đó. Trường hợp kỳ quy hoạch xây dựng đã hết mà cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản cho kéo dài hoặc phê duyệt kỳ tiếp theo, thì tiếp tục áp dụng theo quy hoạch đó cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng 72,0 m2 và kích thước cạnh giáp ranh đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4,5 m.

Tách thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác thì diện tích đất tối thiểu tách thửa là 500 m2 tại khu vực đô thị (các phường, thị trấn), 1.000m2 tại khu vực nông thôn (các xã), gồm cả phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an ninh công trình công cộng (nếu có) và không đề nghị giáp ranh với đường giao thông.

Trường hợp thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất nông nghiệp khác tiếp giáp với đường giao thông thì những thửa đất sau khi tách thửa, cạnh tiếp giáp với đường có kích thước lớn hơn hoặc bằng 10m.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/lam-dong-chinh-thuc-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-tach-thua-dat-122261.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm