Lâm Đồng chấm dứt hoạt động dự án nhà ở Khách sạn Golf 1 – Đà Lạt của cty cổ phần du lịch Thành Thành Công

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án nhà ở nhà ở nhà ở địa ốc đầu tư Khách sạn Golf 1 – Đà Lạt tại số 11 đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Đà Lạt của cty cổ phần du lịch Thành Thành Công.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Việc chấm dứt hoạt động dự án nói trên là do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án, phù hợp chuẩn mực tại điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư nêu trên và các thủ tục tiếp theo có liên quan theo chuẩn mực. Đồng thời, theo dõi, nắm tình hình, tiến độ thực hiện của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đối với các nội dung chỉ đạo tại văn bản này.

doanh nghiệp cổ phần du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm chấp hành việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh tại dự án và tự thanh lý dự án đầu tư theo quy tắc của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động (nếu có); hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với Nhà nước theo quy tắc.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Cục Thuế tỉnh rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính còn nợ ngân sách của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thadico Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, quyền sử dụng đất, tài sản trên đất tại dự án Khách sạn Golf 1 – Đà Lạt và đôn đốc thu nộp ngân sách (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành áp dụng giải quyết các thủ tục tiếp theo có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại dự án đầu tư Khách sạn Golf 1 – Đà Lạt Sau thời điểm chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Luật Đất đai và Khoản 5 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/lam-dong-cham-dut-hoat-dong-du-an-khach-san-golf-1-da-lat-cua-cong-ty-co-phan-du-lich-thanh-thanh-cong-122311.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm