Kiến nghị không phân biệt giá trị khi áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

Chia sẻ tin này:

HoREA cho rằng việc áp dụng biện pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) đối với thửa đất, khu đất định giá phải có mức giá dưới 200 tỷ đồng có thể dẫn đến bỏ sót rất đông dự án nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở BĐS, nhà ở thương mại có quy mô lớn.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội văn bản góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014 của Chính phủ chuẩn mực về ba cách thức định giá đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý, hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP chuẩn mực về giá đất, chuẩn mực 3 biện pháp định giá đất gồm: biện pháp so sánh, giải pháp thu nhập, giải pháp hệ số điều chỉnh giá đất và không còn chuẩn mực biện pháp thặng dư.

Trong dự thảo lần này biện pháp hệ số K được áp dụng để định giá đất cho trường hợp xác định giá đất của thửa đất, khu đất dưới 200 tỷ đồng theo bảng giá đất.

HoREA cho rằng việc áp dụng cách thức hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất định giá phải có mức giá dưới 200 tỷ đồng có thể dẫn đến bỏ sót rất đông dự án quy mô lớn.

Theo Hiệp hội, quy định áp dụng cách thức hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất định giá phải có mức giá dưới 200 tỷ đồng so với bảng giá đất chưa sát thực tiễn.

Bởi vì đã bỏ sót rất nhiều dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô lớn mà thửa đất, khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất trên 200 tỷ đồng, thậm chí lên đến hàng nghìn tỷ đồng tại các đô thị lớn, nhất là đô thị đặc biệt như Hà Nội, TP.HCM. trong khi đó, hiện không có giải pháp định giá đất nào thích hợp để áp dụng định giá đất cho những trường hợp này.

“chính vì như vậy, đề nghị áp dụng giải pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với tất cả các thửa đất, khu đất định giá, không phân biệt giá trị dưới hoặc trên 200 tỷ đồng so với bảng giá đất”, HoREA đề nghị.

Hiệp hội cho rằng, quy định áp dụng cách thức hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất định giá phải có mức giá dưới 200 tỷ đồng so với bảng giá đất chỉ phù hợp với các dự án nhỏ tại các tỉnh có tốc độ đô thị hóa chưa cao, hầu như không có dự án quy mô lớn có mức giá đất trên 200 tỷ đồng so với bảng giá đất.

Trường hợp vẫn quy định áp dụng biện pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với thửa đất, khu đất phải có giá trị dưới 200 tỷ đồng thì rất cần thiết phải giữ lại phương pháp thặng dư tại Điều 4 “Dự thảo Nghị định 44” để xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các thửa đất, khu đất có tiềm năng cải tiến và phát triển, có quy mô lớn, có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất trên 200 tỷ đồng do không được phép phép áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất cho những dự án này.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/kien-nghi-khong-phan-biet-gia-tri-khi-ap-dung-phuong-phap-he-so-dieu-chinh-gia-dat-121538.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm