Khánh Hòa xây dựng gần 33.000 căn nhà trong năm 2023

Chia sẻ tin này:

Trong năm 2023, tổng số nhà cần xây dựng dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 32.743 căn, tương ứng với hơn 2,452 triệu m2 sàn.

Theo lên có kế hoạch cách tân và trở nên tân tiến nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được UBND tỉnh phê duyệt, trong năm nay, tổng số nhà ở cần đầu tư xây dựng toàn tỉnh là 32.743 căn, tương ứng với 2.452.081 m2 sàn.

Trong số này, nhà ở thương mại dao động 8.892 căn; nhà ở xã hội dao động 14.464 căn; nhà ở phục vụ tái định cư dao động 497 căn; nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dao động 8.890 căn; riêng diện tích nhà ở công vụ năm 2023 không gia tăng (đang xin chủ trương xây mới nhà ở công vụ).

cùng với đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt dao động 25,2 m2 sàn/người; phấn đấu chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt tỷ lệ 97,9%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

dự đoán nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh dao động gần 20.000 tỉ đồng, trong đó: Nhà ở thương mại là hơn 7.300 tỉ đồng; nhà ở xã hội dao động hơn 3.700 tỉ đồng; nhà ở tái định cư là hơn 237 tỉ đồng; nhà dân tự xây khoảng 8.500 tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có chọn lọc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa GĐ 2021 – 2025.

Theo chọn lựa mới, các chỉ tiêu phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 được điều chỉnh như sau: Tổng diện tích nhà ở gia tăng tối thiểu khoảng 10.722.920 m2 sàn tương đồng với 133.427 căn, trong đó: Diện tích gia tăng nhà ở thương mại khoảng 4.000.355 m2 sàn, tương đồng với 46.426 căn;

Diện tích tăng lên nhà ở xã hội khoảng 1.724.422 m2 sàn, tương đồng với 44.461 căn; diện tích gia tăng nhà ở công vụ khoảng 1.800 m2 sàn, tương đồng với 30 căn;

Diện tích gia tăng nhà ở tái định cư khoảng 126.000 m2 sàn, tương đương với 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tư xây dựng khoảng 4.868.713 m2 sàn, tương đương với 40.410 căn.

dự định đến năm 2025, tỷ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án địa ốc phát triển nhà ở tại các đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 60%, đô thị loại III đạt trên 40% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-xay-gan-33000-can-nha-trong-nam-2023-121315.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm