Khánh Hòa sẽ trình Thủ tướng phê duyệt hai đồ án quy hoạch quan trọng trong tháng 8/2023

Chia sẻ tin này:

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa phát đi thông báo kết luận hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang và Đồ án Đô thị mới Cam Lâm trong tháng 8/2023. Đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung cấp huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch cấp huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung xây dựng chương trình cải tiến và phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đã đi vào hoạt động trong tháng 9/2023. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) cấp tỉnh và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030.

Song song với đó, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình thúc đẩy đầu tư năm 2023; cụ thể hoá các nội dung ký kết tại Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các nhà đầu tư tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023; tích cực mời gọi, lôi kéo đầu tư hiệu quả Hơn nữa theo định hướng danh mục dự án nhà ở Bất động sản nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở đầu tư ngoài ngân sách được Tỉnh ủy thông qua, nhất là danh mục các dự án ưu tiên lôi kéo đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2025 theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ngoài ngân sách tại Khu kinh tế Vân Phong, các dự án đường bộ xa lộ Vân Phong – Nha Trang, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Cùng với đó, tích cực xúc tiến thủ tục đầu tư dự án cao tốc Nha Trang – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, chọn lọc,…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-se-trinh-thu-tuong-phe-duyet-hai-do-an-quy-hoach-quan-trong-trong-thang-82023-121900.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm