Khánh Hòa lập 8 Tổ công tác triển khai xây dựng dựng Đô thị mới tại Cam Lâm và Cam Ranh

Chia sẻ tin này:

Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ký lựa chọn kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai xây đô thị mới tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai xây Đô thị mới tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh do ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng ban, 3 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm Phó ban và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tỉnh Khánh Hòa cũng thành lập 8 Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo triển khai thi công đô thị mới tại huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh.

Cụ thể, Tổ công tác số 01 do ông Châu Ngô Anh Nhân – Giám đốc Sở có kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ thực hiện bổ sung các dự án nhà ở địa ốc nhà ở thuộc đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh vào quy hoạch tỉnh; Rà soát tình trạng các dự án đã được cấp phép đầu tư trong khu vực đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh và đề xuất hướng giải quyết; thẩm tra, đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc Đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh theo chuẩn mực.

Tổ công tác số 02 do ông Cao Thanh Vũ – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác này có nhiệm vụ xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền và tham mưu, đề xuất phương án xử lý các vấn đề liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 của huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh để triển khai thực hiện các dự án; quy hoạch thi công, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu thi công dựng thuộc phạm vi đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh.

Tổ công tác số 03 do ông Trần Văn Châu – Phó Giám đốc phụ trách Sở thi công làm Tổ trưởng.

Tổ công tác này có nhiệm vụ thực hiện, xử lý các các bước trong phạm vi thẩm quyền, tham mưu và đề xuất hướng xử lý các vấn đề liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh một số loại quy hoạch xây dựng, đô thị thuộc đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh; chương trình và kế hoạch thực hiện chương trình cải cách và cải tiến và phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở để làm cơ sở lập và triển khai các dự án thuộc đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh; thực hiện việc tiếp nhận tài trợ lập các loại quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh.

không dừng lại ở đó, Tổ công tác này còn có nhiệm vụ triển khai các các bước liên quan đến việc lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm – Cam Ranh.

ngoài các Tổ công tác nói trên còn có Tổ công tác số 04 – Liên quan đến nhiệm vụ của UBND thành phố Cam Ranh; Tổ công tác số 05 – Liên quan đến nhiệm vụ UBND huyện Cam Lâm; Tổ công tác số 06 – an ninh trật tự; Tổ công tác số 07 – thông tin tuyên truyền; Tổ công tác số 08 – Dân vận.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-lap-8-to-cong-tac-trien-khai-xay-dung-do-thi-moi-tai-cam-lam-va-cam-ranh-123691.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm