Khánh Hòa: Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến vi phạm về đất đai

Chia sẻ tin này:

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tin tức kết quả kiểm tra, tham khảo và thi hành kỷ luật đối với các chi ủy Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trên địa bàn liên quan việc cho phép hiến đất làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng chuẩn mực, vi phạm pháp luật về đất đai.

Ảnh minh họa

Theo kết luận từ UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ tỉnh đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành, chỉ đạo để nhiều Chi nhánh VPĐKĐĐ cho phép việc hiến đất làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và sự cách tân và cải cách và cải tiến và trở nên tân tiến kinh tế – xã hội trên địa bàn. Nhiều cán bộ, đảng viên thuộc VPĐKĐĐ vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ TP. Nha Trang đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Nha Trang thực hiện hiến đất, làm đường, tách thửa không đúng quy tắc, vi phạm pháp luật đất đai. Những vi phạm này kéo dài đến tháng 9/2022 mặc dù trước đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai.

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh và Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm cải tiến và phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh VPĐKĐĐ ở hai địa phương này thực hiện tách thửa không đúng chuẩn mực, vi phạm pháp luật đất đai.

Riêng Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh còn thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên để xảy ra việc tham nhũng trong chi bộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên do vi phạm, đồng thời căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy chọn lựa thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ Khánh Hòa, Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ TP. Nha Trang.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh và Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh tráng lệ và trang nghiêm kiểm điểm, rút mẹo hay.

Về cá nhân, UBKT Tỉnh ủy lựa chọn thi hành kỷ luật với hiện tượng khiển trách đối với các ông: Hoàng Lê Lin – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc VPĐKĐĐ Khánh Hòa; Võ Ngọc Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc VPĐKĐĐ Khánh Hòa; Huỳnh Hữu Hạnh – Bí thư Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh; Lê Xuân Khoa – Phó Bí thư Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh, Giám đốc Chi nhánh.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật với hiện tượng cảnh cáo đối với ông Phan Thái Sỹ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Nha Trang.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-ky-luat-nhieu-can-bo-lien-quan-den-vi-pham-ve-dat-dai-124304.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm