Khánh Hòa ban hành quy trình cấp sổ hồng cho condotel

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 1902/QĐ-Ủy ban nhân dân về quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Trong đó có việc cấp giấy chứng nhận sở hữu Bất động sản như offcetel, condotel (gọi tắt là sổ hồng) trên đất thương mại dịch vụ.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Quy trình số 1 – Trường hợp thẩm tra điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư (trong dự án nhà ở địa ốc nhà ở Bất động sản nhà ở BĐS nhà ở trở nên tân tiến nhà ở hoặc dự án kinh doanh BĐS chưa phải dự án cách tân và cải tiến và phát triển nhà ở).

Quy trình số 1 gồm 5 có bước, thời gian giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp đầy đủ, cụ thể theo chuẩn mực thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Chi cục Quản lý đất đai và chuyển bước 2.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì giải đáp hoàn thành, bổ sung và in Phiếu đề nghị bổ sung, hiện hữu hồ sơ. Kết thúc quy trình. Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ do Chi cục Quản lý đất đai thực hiện.

Tại bước này, Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng sử dụng đất theo chuẩn mực.

Chi cục này kiểm tra hồ sơ, lập giấy mời kiểm tra thực trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng theo chuẩn mực của pháp luật về đất đai, pháp luật về thi công, pháp luật về kinh doanh BĐS của chủ đầu tư dự án hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trường hợp công trình thi công có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ thì gửi lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, tổ chức liên quan (theo công dụng, nhiệm vụ): Sở xây dựng, Sở có kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Cục thuế tỉnh, UBND cấp huyện nơi có dự án) về điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh Bất động sản, pháp luật về du lịch.

Bước 3: Tổng hợp ý kiến, giải quyết hồ sơ của các cơ quan chức năng.

Bước 4: Ban hành thông báo kết quả kiểm tra.

Bước 5: Trả kết quả cho chủ đầu tư, gửi thông báo kèm sơ đồ nhà, đất và công trình xây dựng chưa phải là nhà ở đã kiểm tra cho Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Gửi kết quả về UBND tỉnh Khánh Hòa để đăng trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trung tâm Công nghệ tin tức thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa để đăng trên trang tin tức điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quy trình số 2 – Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho những người nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản chưa phải dự án phát triển nhà ở. Thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình gồm 9 bước.

Bước 1: Bộ phận một cửa ở Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra theo 3 trường hợp: Đầy đủ hồ sơ; gần đầy đủ, đề nghị bổ sung; từ chối hồ sơ.

Bước 2: Phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ. Trường hợp 1 hồ sơ hợp lệ sẽ xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào Đơn đăng ký. Chuyển thông địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển bước 3.

Trường hợp 2 hồ sơ chưa đủ điều kiện cần bổ sung, trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận: Chuyên viên dự thảo Phiếu yêu cầu bổ sung, đã đi vào hoạt động hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt; chuyển Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức; tiếp nhận bổ sung hồ sơ; thẩm định lại theo trường hợp 1.

Trường hợp 3, từ chối hồ sơ thì chuyển đến bước 7.

Bước 3: Chuyển Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Dừng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính thì Bộ phận một cửa dừng tính thời gian. Nếu thuộc trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chuyển bước 6.

Bước 5: Tiếp nhận bổ sung, in lại phiếu biên nhận. Bước này sẽ tiếp nhận bổ sung hồ sơ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 6: In giấy chứng nhận.

Bước 7: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận, nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì ký phiếu từ chối.

Bước 8: Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 9: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khanh-hoa-ban-hanh-quy-trinh-cap-so-hong-cho-condotel-122775.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm