Khẩn trương hiện hữu cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, trình Thủ tướng trong tháng 8/2023

Chia sẻ tin này:

Trong tháng 8, Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương trình Thủ tướng sửa đổi cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Tại Nghị quyết 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023, Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động phương án sản xuất, vận hành hệ thống điện, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Trong tháng 8/2023, cần khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi chọn lựa số 24/2017/QĐ-TTg chuẩn mực về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và chọn lựa số 28/2014/QĐ-TTg chuẩn mực về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đồng thời, tìm hiểu bổ sung đối tượng cơ sở lưu trú du lịch áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất.

Tháng 8 trình Thủ tướng sửa đổi cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

Trước đó, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuẩn mực về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, cách tính tiền điện sinh hoạt trong dự thảo mới được rút xuống còn 5 bậc.

Cụ thể, bậc thấp nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay vì vì vì vì 50 kWh hiện nay; còn bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên. Giá điện các bậc thang 1-5 được tính bằng 90-132% giá bán lẻ điện bình quân 1.920,37 đồng/kWh (mức điều chỉnh từ 4/5).

cho nên, với phương án 5 bậc này thì giá bán lẻ điện bình quân mới ở bậc có mức thấp nhất là 1.728 đồng/kWh và bậc cao nhất là 3.456 đồng/kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT.

NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

TỶ LỆ SO VỚI MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO THẨM QUYỀN (%)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400

136%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700

162%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

180%

Theo Bộ Công thương, việc cải tiến này sẽ khiến thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng. Trong đó, mức giá bán lẻ điện bình quân với nhóm sinh hoạt không thay đổi, nhưng sẽ có nhóm khách hàng được giảm tiền điện và ngược lại.

Phương án giá điện sinh hoạt theo 5 bậc sẽ phản ánh chi phí, tức phân bổ chi phí đến từng nhóm khách hàng sử dụng; giúp hạn chế 1 phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. cùng với đó, chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 5 là hai lần, phù hợp với xu thế chung của thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội nhưng vẫn được hỗ trợ tiền điện cho 30 kWh đầu tiên tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

Bên cạnh đó, giá bán điện cho sản xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp cũng thay đổi. Cụ thể, việc phân bổ chi phí của ngành điện sẽ theo cấp điện áp, theo thời gian sử dụng trong ngày và theo nhóm khách hàng điện, trong đó bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện. Cụ thể, giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện chia theo cấp điện áp, giờ bình thường – thấp điểm – cao điểm, thấp nhất 54% giá bán lẻ điện bình quân (1.037 đồng/kWh) và cao nhất 205% giá bán lẻ điện bình quân (3.937 đồng/kWh). Các giá này chưa gồm thuế VAT.

Nhóm khách hàng kinh doanh sẽ bổ sung cơ sở lưu trú, du lịch áp dụng giá bán lẻ bằng nhóm khách hàng sản xuất với cấp điện áp 1 – 35 kV và các hộ kinh doanh khác. Giá bán điện theo 4 cấp điện áp cũng sẽ được áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất, thấp nhất 52% và cao nhất 167% giá bán lẻ điện bình quân.

Nhóm khách hàng đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ bổ sung bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, chiếu sáng công cộng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/khan-truong-hoan-thien-co-cau-bieu-gia-ban-le-dien-moi-trinh-thu-tuong-trong-thang-82023-121979.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm