HoREA đề xuất quản chặt việc bank kinh doanh Bất động sản

Chia sẻ tin này:

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Trong văn bản Hiệp hội cho thấy thêm, khoản 2 Điều 90 Luật các tổ chức tín dụng 2010 và khoản 2 Điều 98 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng đều quy định tổ chức tín dụng không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động bank. Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Điều 138 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng đều chuẩn mực tổ chức tín dụng không được phép kinh doanh Bất động sản.

tuy thế, quy định tiếp theo tại khoản 2 Điều 90 Luật các tổ chức tín dụng 2010 và khoản 2 Điều 98 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng lại cho phép tổ chức tín dụng được thực hiện hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép được bank Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng.

Do chuẩn mực tiếp theo về các trường hợp ngoại lệ được phép hoạt động kinh doanh Bất động sản tại Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Điều 138 Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng, nên đã dẫn đến thực trạng thực tế là hầu như tất cả tổ chức tín dụng đều có hoạt động kinh doanh khác, mà chủ yếu là hoạt động kinh doanh bất động sản.

HoREA đề xuất quản chặt việc ngân hàng kinh doanh BĐS

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, quy tắc cho phép mua, đầu tư, sở hữu BĐS để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc và được phép cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng chưa sử dụng hết đã tạo ra thực trạng tổ chức tín dụng có xu hướng mở rộng mạng lưới chi nhánh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng. Nhiều ngân hàng xây các tòa cao ốc văn phòng hoành tráng để vừa làm trụ sở vừa cho thuê mặt bằng.

Bên cạnh đó, quy định cho phép ngân hàng nắm giữ BĐS liên quan việc xử lý nợ vay trong 3 năm mới phải bán hoặc mua lại. HoREA cho rằng quy định này tạo dư địa để ngân hàng kinh doanh BĐS không khác một công ty địa ốc chuyên nghiệp.

Đến nay, dự thảo Luật các tổ chức tín dụng tăng thời hạn cho phép nắm giữ BĐS do việc xử lý nợ vay lên 05 năm thì càng rộng đường thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

vì thế, Chủ tịch HoREA cho rằng nên giữ lại quy định chỉ cho phép tổ chức tín dụng nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay trong thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản thì hợp lý hơn.

HoREA kiến nghị sửa đổi các quy định không thích hợp và thiếu đồng nhất trên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cần quản lý chặt chẽ tình trạng các ngân hàng mở rộng mạng lưới, trụ sở, chi nhánh, kho tàng để kinh doanh bất động sản.

Khía cạnh khác, thời hạn cho phép giữ bất động sản nên giữ như luật cũ là ba năm, thay vì 5 năm như dự thảo Luật.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung quy định doanh thu kinh doanh bất động sản không vượt quá 15% tổng doanh thu của tổ chức tín dụng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/horea-de-xuat-quan-chat-viec-ngan-hang-kinh-doanh-bat-dong-san-124622.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm