Hôm nay (3.11), Quốc hội thảo luận về Luật Đất đai sửa đổi

Chia sẻ tin này:

Hôm nay (3.11), Quốc hội dành cả ngày tại Hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngay đầu phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sau báo cáo giải trình, các đại biểu Quốc hội sẽ trao đổi ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho cách tân và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an toàn. tuy vậy, cùng với kết quả đạt được, các bước tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có không ít chính sách đổi mới. Trước hết phải kể đến đó là nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. hiện hữu đồng bộ các chuẩn mực về sự việc xây hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp, gắn với quy hoạch đô thị, xây, hạ tầng để đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau phát triển.

Các chuẩn mực về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng được hoàn tất. Qua đó đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất. Phân định rõ trường hợp áp dụng đấu giá, đấu thầu, quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện thực hiện đấu giá, đấu thầu.

Tiếp tục thực hiện thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và công ty trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại để bảo đảm ích lợi hợp pháp của người đang có quyền sử dụng…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/hom-nay-311-quoc-hoi-thao-luan-ve-luat-dat-dai-sua-doi-124373.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm