Hé lộ khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ tin này:

HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự định thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Theo đó, đề án đề nghị công nhận khu vực chuẩn bị thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV được lập trên phạm vi 16/16 đơn vị hành chính của huyện Phong Điền với tổng diện tích tự nhiên là 945,661 km2.

Khu vực nội thị dự định (09 đơn vị hành chính) bao gồm Thị trấn Phong Điền và 8 xã Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải, Phong Hòa, Phong Thu, Phong An và Phong Hiền.

Bên cạnh đó, khu vực ngoại thị dự định (07 đơn đơn vị hành chính) bao gồm xã Điền Hương, Điền Môn, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân và xã Phong Mỹ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, việc xây dựng dựng Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV là yêu cầu khách quan trong lịch trình cải cách và cải cách và cải tiến và phát triển và thích hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Do đó, việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV là cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tối ưu các tiềm năng và lợi thế của vị trí địa lý, nhằm đảm bảo thực hiện tốt vai trò là đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/he-lo-khu-vuc-du-kien-thanh-lap-thi-xa-phong-dien-tinh-thua-thien-hue-120946.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm