Hé lộ diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lâm Đồng trong khoảng time tới

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các địa phương cấp huyện. Qua đó cho biết thêm diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang trọng đất phi nông nghiệp trong dao động thời gian sắp đến.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đơn Dương.

Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, đến năm 2030 huyện Đơn Dương có 57.019 ha đất nông nghiệp và 4.166 ha đất phi nông nghiệp.

Cũng theo quy hoạch, huyện Đơn Dương sẽ có dao động 740 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và 7,93 ha đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Quy hoạch đến năm 2030 huyện Đơn Dương sẽ đưa 298 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Trước đó, ngày 7/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đam Rông. Theo quy hoạch, đến năm 2030 huyện Đam Rông có 83.302 ha đất nông nghiệp; 3.744 ha đất phi nông nghiệp; 210 ha đất chưa sử dụng.

Theo quy hoạch, huyện Đam Rông sẽ có dao động 1.053 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; 1.034 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 2,35 ha đất phi nông nghiệp Chưa hẳn là đất ở chuyển sang đất ở.

Chưa hết, quy hoạch đến năm 2030 địa phương này sẽ đưa 2.034 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lâm Hà và huyện Cát Tiên.

Theo quy hoạch, đến năm 2030 huyện Lâm Hà có 86.296 ha đất nông nghiệp; 6.716 ha đất phi nông nghiệp; 15 ha đất chưa sử dụng.

Huyện Lâm Hà sẽ có dao động 946 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp; 240 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 15,6 ha đất phi nông nghiệp không hẳn là đất ở chuyển sang đất ở. Quy hoạch đến năm 2030 địa phương này sẽ đưa 340 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/he-lo-dien-tich-dat-nong-nghiep-duoc-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-tai-tinh-lam-dong-trong-thoi-gian-toi-121305.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm