Hải Dương muốn làm khu công nghiệp hơn 1.700 tỉ đồng

Chia sẻ tin này:

dự án Bất động sản Bất động sản Bất động sản nhà ở nhà ở nhà ở nhà ở địa ốc nhà ở địa ốc BĐS nhà ở Bất động sản nhà ở bất động sản địa ốc Bất động sản đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) lương bổng bổng bổng Điền – Ngọc Liên, do công ty cổ phần Khu công nghiệp lương bổng Điền Ngọc Liên là nhà đầu tư.

Ảnh minh hoạ

Bộ có kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 4881 gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN lương bổng Điền – Ngọc Liên do cty cổ phần KCN Lương Điền Ngọc Liên đề xuất.

Tại Báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hồ sơ dự án được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương tiếp nhận ngày 30.12.2020 và gửi lấy ý kiến thẩm định theo chuẩn mực của Luật Đầu tư năm 2014.

Thủ tục đầu tư đối với Dự án được thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020. Nhà đầu tư đã bổ sung, hoàn tất hồ sơ dự án theo quy định.

Trên cơ sở Hồ sơ dự án, ý kiến của 7 Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các nội dung thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, Hồ sơ dự án đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo chuẩn mực.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Lương Điền – Ngọc Liên có quy mô sử dụng đất 149,90 ha, trong đó bao gồm phần diện tích đất công trình năng lượng (0,0189ha) được giữ nguyên thực trạng và có biện pháp bảo đảm an ninh về hành lang lưới điện tại xã Lương Điền và xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.764,59 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 268,71 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Nhà đầu tư thực hiện Dự án phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án theo đúng cam đoan và tuân thủ chuẩn mực của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

doanh nghiệp cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền Ngọc Liên chỉ được thực hiện Dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy tắc của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, cải tiến và phát triển đất trồng lúa theo chuẩn mực.

Đơn vị này cũng sẽ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy tắc của pháp luật về bảo vệ môi trường; ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông báo, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của Dự án với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp thu ý kiến của các Bộ…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/hai-duong-muon-lam-khu-cong-nghiep-hon-1700-ti-dong-121303.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm