Hà Nội sẽ làm gì với những dự án hết thời gian gia hạn nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng?

Chia sẻ tin này:

Đối với các dự án nhà ở Bất động sản địa ốc nhà ở nhà ở BĐS BĐS BĐS địa ốc nhà ở nhà ở địa ốc Bất động sản bất động sản nhà ở bất động sản địa ốc địa ốc địa ốc nhà ở hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn theo chọn lọc áp dụng trường hợp bất khả kháng mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng thì Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã báo cáo thành phố lập hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố chọn lựa thu hồi đất theo đúng chuẩn mực của Luật Đất đai.

Ảnh minh hoạ

Ngày 17.7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký văn bản số 2198 gửi các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã chỉ đạo việc áp dụng pháp luật khi xử lý đối với các dự án đã được thành phố chọn lựa gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời gian gia hạn chưa đưa đất vào sử dụng do lý do bất khả kháng dịch bệnh COVID-19 theo chuẩn mực tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014 về chuẩn mực chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy tắc chi tiết thi hành Luật Đất đai và các văn bản chỉ dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có các lựa chọn gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với các dự án của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng không ngừng nghỉ hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bản giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký chọn lọc gia hạn theo chuẩn mực.

Đến nay, một số dự án đã hết thời gian gia hạn hoặc gần hết thời gian gia hạn sử dụng đối 24 tháng nhưng chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng do nguồn gốc bất khả kháng dịch bệnh COVID-19.

Để xử lý, giải quyết việc gia hạn đối với trường hợp bất khả kháng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo xin ý kiến chỉ dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại Văn bản 2198, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thống nhất xác định dịch bệnh COVID-19 thuộc trường hợp bất khả kháng, thời gian ảnh hưởng tính từ thời điểm ngày 23.1.2020 (là ngày công bố dịch theo lựa chọn số 447 của Thủ tướng Chính phủ) đến ngày 11.10.2021 (ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời thích ứng an ninh, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19) là 21 tháng, không tính vào thời gian các dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Thời điểm tính áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (trường hợp bất khả kháng) kể từ ngày UBND thành phố Hà Nội ký chọn lựa áp dụng đối với từng dự án (áp dụng tương tự như trường hợp được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại Điểm c, Khoản 12, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì cùng các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, các văn bản giải thích thi hành để thống nhất xác định thời gian cụ thể ảnh hưởng bởi dịch bệnh thuộc trường hợp bất khả kháng đối với từng dự án. Trên cơ sở thống nhất xác định thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, Sở tổng hợp, báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tham khảo, ký ban hành lựa chọn áp dụng kéo dài thời gian gia hạn do lý do bất khả kháng cho từng dự án.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội xem xét thu các nghĩa vụ tài chính đưa đến trong khoảng thời gian được kéo dài thời gian gia hạn (nếu có) đối với từng dự án; trường hợp có vướng mắc, gặp khó chủ động xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được hỗ trợ thực hiện.

Đối với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã, trong khoảng thời gian thành phố xem xét, chọn lựa kéo dài thời gian gia hạn do lý do bất khả kháng, căn cứ tình hình thực tế triển khai của từng dự án, chủ động rà soát, giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, chịu trách nhiệm về giải quyết các thủ tục hành chính.

Đối với các dự án hết thời gian được kéo dài thời gian gia hạn theo chọn lọc áp dụng trường hợp bất khả kháng mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo thành phố (qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) lập hồ sơ, trình UBND thành phố lựa chọn thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, Tính đến ngày 27/6/2023, trong tổng số 712 dự án cải cách và phát triển chậm độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai; trong đó, có 135 dự án vốn ngoài ngân sách chưa có chọn lựa giao đất cho thuê đất, 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý. Đến nay, thành phố đã xử lý được 419 dự án.

Đối với 293 dự án còn lại cần tiếp tục xử lý, thành phố đã giao Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện 137 dự án; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện 81 dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện 11 dự án; Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thực hiện 17 dự án; 46 dự án giao các ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã…

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-noi-se-lam-gi-voi-nhung-du-an-het-thoi-gian-gia-han-van-chua-dua-dat-vao-su-dung-121340.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm