Hà Nam sắp đấu giá khu đất hơn 26ha, giá khởi điểm hơn 265 tỷ đồng

Chia sẻ tin này:

Khu đất đấu giá để thực hiện dự án BĐS nhà ở nhà ở bất động sản nhà ở đầu tư xây dựng dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại TP Phủ Lý có diện tổng diện tích hơn 26ha. Tổng giá khởi điểm hơn 265 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Trung tâm thông báo Dữ liệu và cải tiến và phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam vừa có thông báo về sự chọn lựa tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý.

Theo đó, tổng diện tích khu đất đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư xây Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại TP Phủ Lý là hơn 26ha. Trong đó, diện tích thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là 21,7ha (gồm 23.565,5m2 đất ở; đất khu công viên chủ đề là 193,725 m2).

Diện tích đất không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là 43.216,5 m2 (gồm gần 6.000m2 đất nhà ở xã hội; còn lại là đất nhà văn hóa truyền thống; đất cây xanh; đất hạ tầng kỹ thuật; đất bãi đỗ xe; đất cơ sở giao thông).

Tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là hơn 265,4 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở là hơn 253,1 tỷ đồng; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm khu đất công viên chủ đề là gần 12,3 tỷ đồng/năm.

hiện trạng khu đất đã được giải phóng mặt bằng, không có tài sản trên đất; khu đất do Trung tâm cải cách và phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam (nay là Trung tâm thông báo, dữ liệu và trở nên tân tiến quỹ đất) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại lựa chọn số 626 ngày 13.6.2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về hiện tượng giao đất, cho thuê đất; thời hạn sử dụng đất, đối với phần đất ở mới (thi công nhà ở liền kề) có diện tích 23.565,5 m2, giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ thời điểm ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở được sử dụng ổn định vĩnh viễn.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất nhà ở xã hội cho nhà đầu tư trúng đấu giá dự án với diện tích gần 6.000m2. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở xã hội được sử dụng ổn định lâu dài.

Giao cho nhà đầu tư trúng đấu giá dự án hơn 37.000 m2 đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây các công trình hạ tầng kỹ thuật (kể cả phần hạ tầng khu vực xung quanh nhà ở xã hội, nhà ở liền kề), phụ trợ (đường giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe, cấp thoát nước, cấp điện..), công trình nhà văn hóa. Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện san nền, đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình đảm bảo đồng bộ về hạ tầng toàn bộ khu vực dự án theo quy hoạch.

Sau thời điểm đã đi vào hoạt động đầu tư, nhà đầu tư bàn giao cho Ủy ban nhân dân TP Phủ Lý và các đơn vị chức năng quản lý theo quy định.

Đối với khu công viên chủ đề cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê được ổn định trong thời hạn 10 năm.

Hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10.10.2023 đến hết ngày 13.10.2023.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/ha-nam-sap-dau-gia-khu-dat-hon-26ha-gia-khoi-diem-hon-265-ty-dong-123768.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm