Gia Lai ‘lệnh’ đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ cho người dân

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những người sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những người sử dụng đất.

Trong đó tập trung rà soát, cấp Giấy chứng nhận cho những người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây trong các dự án nhà ở nhà ở nhà ở cải cách và cải cách và phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh Bất động sản chưa phải dự án phát triển nhà ở theo chuẩn mực tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP và các nội dung chỉ dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2317/BTNMT-Cao ĐẳngKDLTTĐĐ ngày 5/4/2023 về sự tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình thời điểm hiện tại.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị việc cấp Giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp chưa phải là đất ở và nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được thi công trên đất ở thực hiện theo giải thích tại mục 3 Công văn số 3382/BTNM-TĐĐ ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đơn cử, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về có có có kế hoạch thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, nêu rõ thời điểm đã đi vào hoạt động việc đăng ký đất đai lần thứ nhất, để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với các thửa đất còn lại chưa kê khai đăng ký đất đai đối với người đang sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.

Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện theo Luật Đất đai và các luật khác có liên quan, tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền.

Cũng theo kế hoạch vừa được phê duyệt, Khánh Hòa sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai kịp thời để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đến tháng 11/2023, phải hoàn tất công tác kê khai, đăng ký đất đai ép buộc đối với tất cả các thửa đất còn lại chưa được kê khai đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/gia-lai-lenh-day-manh-viec-cap-so-do-cho-nguoi-dan-121306.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm