Đồng Nai có Tổ công tác xúc tiến cải cách và phát triển khu công nghiệp

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành chọn lựa số 2492/QĐ-Ủy ban nhân dân về sự việc thành lập Tổ công tác thúc đẩy phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổ công tác do bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Trí Phương, Trưởng ban Ban Quản lý nhiều khu công nghiệp làm tổ phó.

Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các đơn vị: Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường,…

Theo đó, tổ công tác có nhiệm vụ: Rà soát hồ sơ, quy hoạch, căn cứ các chuẩn mực pháp luật có liên quan, tham mưu đề xuất kèm theo dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tham khảo việc bổ sung thêm chỉ tiêu đất khu công nghiệp (KCN) trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch các KCN cho đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đánh giá cụ thể, chi tiết từng KCN dự định bổ sung, thuận lợi, gặp khó, cơ sở đề xuất; nghiên cứu kỹ, đề xuất bố trí, quy hoạch nhiều khu kinh tế chuyên biệt, KCN sinh thái, KCN công nghệ cao để sức hút đầu tư các dự án Bất động sản địa ốc nhà ở địa ốc bất động sản có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao,…

Ảnh minh họa

thảo luận thống nhất ý kiến, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vấn đề liên quan đến công tác thúc đẩy triển khai thành lập KCN và hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổ cũng có nhiệm vụ thường xuyên cập nhật tình hình thành lập/mở rộng KCN, theo dõi công việc thẩm định, phê duyệt, chấp thuận chủ trương dự án đầu tư thành lập/mở rộng KCN của các cơ quan có thẩm quyền và tiến độ triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư; tổng hợp các gặp khó, vướng mắc trong các bước thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục pháp lý về thành lập/mở rộng KCN, chọn lựa nhà thầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh và các các bước liên quan.

Phối hợp các Sở, ngành địa phương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thành lập/mở rộng KCN trên địa bàn tỉnh.

Tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các gặp khó, vướng mắc của nhà đầu tư, công ty thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; tham mưu UBND tỉnh đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, đơn vị có thẩm quyền phương hướng, biện pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong các bước thực hiện dự án.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/dong-nai-co-to-cong-tac-thuc-day-phat-trien-khu-cong-nghiep-123881.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm