Đô thị Khánh Hòa sẽ được cách tân và phát triển ra sao trong khoảng time tới?

Chia sẻ tin này:

Khánh Hòa hiện đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh các bước cải cách và cách tân và phát triển đô thị, đồng thời phấn đấu sớm trở nên đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cần điều chỉnh chương trình cải cách và cải cách và cách tân và cải cách và phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chương trình cách tân và cách tân và phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo của đoàn giám sát cho biết thêm, đến hết năm 2022, chương trình cách tân và cải tiến và phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, đến cuối năm 2022 tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 62%.

Về hệ thống đô thị, thành phố Nha Trang đạt đô thị loại I và thành phố Cam Ranh tiếp tục là đô thị loại III. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn có 3 đô thị loại IV và 15 đô thị loại V.

Theo báo cáo, một số chỉ tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân được để ý ưu tiên thực hiện như: Nâng cao diện tích sàn nhà đô thị; tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố; tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch; tỷ lệ xử lý các loại chất thải;…

Báo cáo của đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và gặp khó trong quá trình triển khai thực hiện chương trình cách tân và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa một số nội dung liên quan đến việc phát triển đô thị trong khoảng thời gian tới đây.

Theo đó, đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, hướng nhìn đến năm 2030,…

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng trên địa bàn đã được phê duyệt. UBND tỉnh Khánh Hòa cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Song song với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cần thực hiện rà soát, điều chỉnh và tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị và hỗ trợ kinh phí để các địa phương triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở quản lý và kêu gọi đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cần tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng dựng xây các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; các trung tâm dịch vụ, thương mại, trung tâm văn hóa truyền thống truyền thống, thể thao, các công trình giáo dục, y tế theo hướng xã hội hóa.

Tỉnh cũng cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 đã được phê duyệt.

Đâu là diện mạo của đô thị Khánh Hòa sau này?

Ngày 28/1/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, hướng nhìn đến năm 2045. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ/CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về sự ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính Trị.

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, hướng view đến năm 2045, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện.

Các văn bản nêu trên đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa cần được đạt được đến năm 2025 và đến năm 2030.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa trở nên thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất chất lượng.

Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị, đến năm 2030, Khánh Hòa có 2 đô thị loại I là thành phố Nha Trang và đô thị mới Cam Lâm.

Tỉnh này còn có 1 đô thị loại II là thành phố Cam Ranh; 01 đô thị loại III; 02 đô thị loại IV; các đô thị loại V.

Cũng theo quy hoạch phương án phát triển đô thị, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch – logistics; huyện Cam Lâm phát triển thành đô thị sân bay tân tiến, sinh thái, đẳng cấp quốc tế;

Huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển đẳng cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/do-thi-khanh-hoa-se-duoc-phat-trien-ra-sao-trong-thoi-gian-toi-121586.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm