Diễn biến mới vụ thu hồi quyết định cấp chủ trương sai luật dự án Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng ở Phú Yên

Chia sẻ tin này:

Ngày 31/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành chọn lựa số 978/QĐ-Ủy ban nhân dân về sự việc chấm dứt hiệu lực thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án nhà ở Bất động sản Bất động sản BĐS địa ốc địa ốc Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại chọn lựa số 1598/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 10/8/2018.

Theo đó, việc chấp dứt hiệu lực thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu nói trên là để thực hiện theo chọn lọc số 756/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh về sự thu hồi và chấm dứt hiệu lực các lựa chọn đối với dự án Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên thu hồi 3 quyết định về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị đẳng cấp Vườn Phượng Hoàng bên bờ sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa) vì sai luật.

3 quyết định bị thu hồi đều do UBND tỉnh ban hành trước đó, gồm chọn lựa số 3037 ngày 16/12/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng; chọn lựa số 517 ngày 16/3/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (lần 1); lựa chọn số 1704 ngày 27/8/2018 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (lần 2).

UBND tỉnh Phú Yên thu hồi và chấm dứt hiệu lực các lựa chọn đã nêu do “việc ban hành các quyết định nêu trên không đúng với quy định tại khoản 1, điều 32, Luật Đầu tư năm 2014; khoản 2, điều 22, Luật Nhà ở năm 2014; khoản 1, điều 18, nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ”.

Dự án khu đô thị cao cấp Vườn Phượng Hoàng do cty TNHH Bất động sản IRBLand làm chủ đầu tư, với tổng diện tích 77,6ha.

Ngày 16/3/2018, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định số 517/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ chương đầu tư dự án lần 1. Đến ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh tiếp tục ra Quyết định số 1704/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trường đầu tư dự án lần 2.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/dien-bien-moi-vu-thu-hoi-quyet-dinh-cap-chu-truong-sai-luat-du-an-khu-do-thi-cao-cap-vuon-phuong-hoang-o-phu-yen-121726.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm