Đến năm 2025, 7 xã nào tại Quảng Ngãi sẽ được nâng cấp thành phường?

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết thêm, đến năm 2025, thành phố xây và cải cách và cải tiến và cải cách và cải tiến và phát triển 7 xã Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An và Nghĩa Phú cải cách và trở nên phường.

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi vừa đáp ứng tin tức đơn vị hành chính nông thôn cấp thành phố được quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị.

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi cho biết, địa giới hành chính thành phố có tổng diện tích tự nhiên dao động 15.735 ha. Thành phố Quảng Ngãi có 23 đơn vị hành chính, trong đó có 9 phường và 14 xã.

Cũng theo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi, hiện nay, các đơn vị hành chính nông thôn (xã) thuộc thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý xây dựng theo các đồ án quy hoạch thi công đô thị, định hướng phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong GĐ 2023 – 2030, định hướng đến 2040.

Cụ thể, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại lựa chọn số 949/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 11/10/2021.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 40/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 19/01/2021. Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của khu vực Tịnh Kỳ và Tịnh Hoà được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 08/10/2018.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Nam thành phố Quảng Ngãi được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 6122/QĐ-UBND ngày 24/10/2022. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại phía Bắc thành phố Quảng Ngãi được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 7475/QĐ-UBND ngày 07/12/2022.

UBND thành phố Quảng Ngãi cho biết thêm, đến năm 2025, thành phố xây dựng và phát triển 07 xã Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An và Nghĩa Phú trở nên phường theo nội dung có kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 21/6/2023.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/den-nam-2025-7-xa-nao-tai-quang-ngai-se-duoc-nang-cap-thanh-phuong-120759.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm